tisdag 10 februari 2015

Omöjligt att nå byggmålet

Omöjligt att nå målet för bostadsbyggandet!
Mehmet Kaplan (mp) bostadsutvecklings- och IT minister

Socialdemokraterna utlovade som bekant förra hösten att bygga 
250 000 bostäder fram till 2020. Enligt Sveriges byggindustrier (BI) blir det målet omöjligt att nå! Ett av orsakerna tycks bland annat vara att:
  • "Växande storstäder och ökad inflyttning påverkar inte efterfrågan nämnvärt eftersom de nya hushållen i huvudsak är resurssvaga."  -Detta är, enligt mig, minst sagt en mycket intressant synpunkt! Vad är det då som påverkar? Är allt bara prat för att det ska se snyggt ut i media? 
  • "Bostadsbyggandet är helt beroende av finansiella faktorer,  främst att hushållen har möjlighet att bygga upp eget kapital som kan användas som bostadsinvesteringar. Stryps efterfrågan via finansiella restriktioner såsom bolånetak och amorteringskrav med mera kommer regeringen att missa målet med god marginal!" -Har det inte alltid varit så?
  • "Vare sig kommunala eller privata fastighetsföretag förfogar över det kapital som fordras för att kompensera ett minskat byggande av ägda borätter."  -Vem ska då bygga de bostäder som behövs?

Vidare står det att hyresrätter är en dyrare bostadsform än ägda boendeformer!
  
Hur ser det ut för Stockholms 140 000 bostäder från Alliansen till 2030? Har de också räknat med dessa faktorer? För egen del tror jag att proppen ligger i de långa behandlingstiderna (byggprocessen) som det varit tal om att förkorta ända sedan år 2007. Men det är ju klart lättare att bortförklara det hela genom att hänvisa till detta än att säga att 
"- Nej, växande storstäder och ökad inflyttning är inte skäl nog för att bygga fler bostäder!"

Oscar Freyre 2015-02-10 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...