onsdag 23 mars 2016

Kv Branddörren

Kvarteret Branddörren 2
Högdalen
(Projektuppdateringar)

Veidekke och Coop bygger tillsammans 400 nya bostäder i kvarteret Branddörren 2 i Högdalen.  Detaljplanen är från 2002, byggsamarbetet påbörjades 2010, bygglov beviljades 2012 och genomförandetiden sträcker sig till 2017. Detta ger en fingervisning om de enorma tidsrymder en planprocess kan ta i Stockholm!
En gammal skola rivs men skolmatsalen bevaras och renoveras då den används som teater. Klart till sommaren 2017.
Bilder: White architects, Veidekke och Stockholms stad

Oscar Freyre
2016-03-23

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...