onsdag 9 mars 2016

Loudden ersätter Stadsgården


Låt Loudden
få ersätta Stadsgårdens
färjetrafik!
Mitt förslag är att göra Loudden till färjehamn!

Nu när Sverigeförhandlingen dragit igång, med bland annat en österled i programmet, så diskuteras det om en tunnel- eller broalternativ mellan Nacka och Djurgården. Själv föredrar jag broalternativet då det dels är mycket billigare, gagnar kollektiv-, gång- och cykeltrafikanter samt kan utgöra ett vackert inslag i Stockholms siluett mot skärgården! 
Loudden idag

Norviks hamn

En bro kan dock utgöra hinder för Finlandsfärjorna och kryssningstrafiken som trafikerar Stadsgården och Masthamnen därför kommer mitt förslag att innebära en flytt av hamnverksamheten till Loudden och Frihamnen. Oljedepåerna och konteinerverksamheten från Frihamnen kommer att flyttas i samband med att Norviks hamn utanför Nynäshamn öppnas. Det framtida förslaget för Loudden har småbåtshamn och det är enligt min mening rena slöseriet med samhällsnyttiga resurser! Vidga och förläng kajen med 100 meter och man får en hamnplats stor nog att hantera det antal färjepassagerare som trafikerar Stadsgården. På detta sätt slår man också flera flugor på en enda smäll då man dels får loss hela Stadsgårdens kajlängd till att angöra en småbåtshamn a la' Strandvägen och förse det med publikt verksamhet såsom restauranger och museer. Waxholmsbolaget, Strömma kanalbolaget och Onedinlinjen kan exempelvis flytta dit, en ny Opera anläggas på marken där Masthamnen låg och man får en vacker utsikt mot den nya Österbron som liksom Golden Gate tornar upp sig mot skärgårdssiluetten! 

Ett enormt stort område befrias för publika ändamål samt för småbåtsverksamheten!

En karta omarbetat av Mikael Grahn visar hur Österleden skulle kunna ta sig fram genom det aktuella området. Förbindelsen med Södra länken skulle ske vid Nacka Centrum och Värmdöleden. Detta skulle integrera Nacka än tydligare genom att Värmdöleden bli en del av Ringen!
En hängbro skulle kunna ha sin körbana 40 meter upp i luften och bli 1 kilometer lång, spannet dock knappt 600 meter.Den framtida Österbron skulle kunna få något av dessa två brokonstruktions-utformningar. Det översta är Vasco Da Gama bron och det nedre 25 aprilbron bägge i Lissabon.


Louddens projekteringsplan sträcker sig till 2025 så det är dags att redan nu börja projektera för denna idé som jag glatt bjuder Stockholms stad på för vidare debatt!

Oscar Freyre
2016-03-09
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...