söndag 6 mars 2016

Flaskhalsen i Stockholms stadsutveckling

Om flaskhalsen
 i 
Stockholms stadsutveckling
Bild från Wikipedia

Den senaste tidens debatt inom Stockholms stadsutveckling har handlat om huruvida man får bygga högt eller inte i vår vackra stad. I princip har alla förslag på höga byggnader stött på motstånd på grund av några få element som fungerat som flaskhalsar i den oproportionellt långa svenska planprocessen! Med tanke på hur bostadskrisen slår hårt mot Stockholms konkurrenskraft inom industrin och handel gentemot de andra Svenska storstäder har dessa flaskhalsars agerande varit minst sagt bisarra! Två av dessa flaskhalsar som med glädje visat upp sig för allmänhetens kännedom är Länsstyrelsen i Stockholms län och Luftfartsverket. Båda myndigheter går under statliga medel och de tycks inte bry sig om stadens akuta bostadssituation. Till punkt och pricka eller som bror duktig följer de en regelbok som framhäver några heliga kor som man icke skall överskrida exempelvis: Bällsta radartorn, Värmeverkens rökplymer, UNESCOS världsarvslista, Naturskyddsföreningens reklamationer av unika djurarter i tätorten och riksintressen.  

Den allra heligaste kon är dock Miljöbalken som är en konstitutionell laggrund och vilka dessa myndigheter värnar om som den vore vår svenska Kaba! Denna förhållningssätt har resulterat i att politikers löften om fler bostäder hamnat i ett moment-22 liknande tillstånd och tillintetgjort förhoppningarna om en lösning av bostadskrisen. Detta märks klart och tydligt i andrahandsmarknaden och på flyktingbostäder vars priser överstiger till och med Londons hetaste marknadshyror! 
De senaste veckorna har det dock dykt upp ännu en helig ko: "Stockholmsbadaren, som ej tål skugga 5 minuter under augustikvällarna! Därför stoppas högre byggnader på andra sidan viken!"

Om ni inte tror mig så gå in på denna länk: Bällsta radartorn, vid Bromma flygplats, byggdes 1964 och är en radaranläggning för civila- och militära ändamål. 2014 genomgick den en renovering och förstärkning och är nu tänkt att ersätta både Uppsala och Arlandas flygövervakningsområden. Dess räckvidd sträcker sig 30 mil, det vill säga ända fram till Kalmar! Trots att denna radaranläggning har moderniserats utgör den det största hotet för hög bebyggelse i praktiskt taget hela Mälarregionen! Faktum är att denna hörsägen är kraftigt överdriven och missvisande då andra länders radarsystem visat att nya höga byggnader vållar inga som helst problem. Titta bara på New York, Milano, Lissabon eller Hong Kong! Detta handlar bara om myndigheters sätt att visa sin makt och att vilseleda de egentliga orsakerna till flaskhalsarna. I detta fall är det Swedavias utökade flygsäkerhetszon som ligger till grund för myndigheternas höjdrädsla, den starka kopplingen mellan vd-posten i flygplatsen och Braathens som har 90% av flygverksamheten i flygplatsen samt att minimera eventuella stämningar av överskridna bullernivåer genom mörkläggning av egentliga bullernivåer fram till 2022 för att få fortsätta fram till 2038!

Jag framhåller att ett civiliserat samhälle skall hålla sig till regler för att nå utveckling men absurditeter har folket inte röstat fram. Icke heller anser sig folkets behov vara tillfredsställda av myndigheter som tror att IQ-nivån hos folket ligger i samma nivå som deras. En lösning vore kanske om dessa myndigheter löstes upp i delar som verkligen företräder folkets behov och andra statens? 
En annan lösning är att blicka ut över världen och inse att man inte behövt uppfinna hjulet där en gång till och finna också att vi inte är de enda på denna planet! 

Att LFV leker pajas, eller "gör sig svensken" som man säger i spansktalande länder (låtsas inte veta nått) kan denna kommentarstråd från piloterna själva avslöja:
Klicka för större bild


Oscar Freyre
2016-03-05 3 kommentarer:

 1. En helt riktig slutsats att det är Swedavias utökade flygsäkerhetszon som sätter stopp för mycket byggande i Stockholm. Är det inte det så är det förväntade buller nivåer iom den ökade trafiken från flygplatsen där mindre flygplan portats för att kunna ersättas med större. När regeringen beslutade att Anders Sundströms uppdrag inte skulle innefatta ett förtida nedlagt Bromma flygplats gasade Swedavia direkt. Nu drar man igång ombyggnationer i miljardklassen på flygplatsen för att det senare ska bli svårare att kunna tas beslut om att avveckla flygplatsen innan 2038. 2 intressanta artiklar i ämnet. http://www.fokus.se/2014/06/slaget-i-luften/ http://www.fokus.se/2015/05/hogljudd-luftstrid/

  SvaraRadera
 2. Tack för tipset, ska genast läsa artiklarna! Oroväckande med stora investeringsplaner för flygplatsen! Deras bullernivåer har kritiserats också för att ligga lägre än vad de egentligen är men det försökte mörka helt!
  OF

  SvaraRadera
 3. När man tecknade det nya avtalet för Bromma flygplats 2007 var intentionen att flygplatsen skulle vara en mindre cityflygplats med en blandning av mindre flyg, helikopter, skolflyg, ambulansflyg, statsflyg samt inrikes linjetrafik i mindre plan. 2011-2012 vräkte Swedavia all annan verksamhet än just inrikes flyget detta för att komma åt deras rörelser (starter/landingar). På Bromma finns nämligen en begränsning på 80000 rörelser per år enl. avtalet. I samband med detta så begärde Swedavia att bli uppklassade från banklass 2C till 3C vilket skulle innebära att man skulle kunna ta emot mycket större flygplans typer. Första gången blev det tvär nej från transportstyrelsen, men andra gången man ansökte om det så fick man ja efter en hel del tvivelaktiga turer där man ex bytte ut handläggaren på transportstyrelsen. I och med att man blev uppklassade till banklass 3C så gjorde man dels en mängd avsteg från de internationella riktlinjerna för hindersfrihet inom flygsäkerhetszonen, ett av många exempel är "DN skrapan" den skulle aldrig fått byggas idag. Den utökade säkerhetszonen sätter idag stopp för förtätning och byggande på höjden inom ett stort område i centrala och västra Stockholm. Man hade haft förståelse om Swedavia varit ett värsta sortens riskkapital bolag som bara velat maximera vinst men när man är ett statligt bolag och mer eller mindre saboterar för Stockholm, Solna, Sundbyberg och Järfälla när det handlar om att kunna bygga så undrar man vad som pågår bakom kuliserna
  En till länk om en pilot skrivit om denna soppa sedan start, innehåller inlägg om både Bromma flygplats och om Säve flygplats http://lae.blogg.se/category/swedavia-svenskt-flygs-fiende-nr-1.html

  SvaraRadera

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...