tisdag 10 juni 2014

P4-stadsdebatt på Kulturhuset

Radio Sthlm bjöd till
stadsutvecklingsdebatt med politikerna
från Stadshuset
Från vänster: Per Ankersjö C, Ann Margarethe Liv V, Lotta Edholm Fp, Sten Nordin M, Erik Slottner Kd, Daniel Helldén Mp, Maria Östberg Svanelid S.

Debatt om hur Stockholm skall utvecklas och hur man skall lösa bostadsbristen. Särskilt fokus på studentbostäder och ungdomsbostäder som staden lider stor brist av. Inte så mycket nytt kom det fram i övrigt och alla sju var rörande överens om att det behövs byggas mer, men de undvek några viktiga principiella problem som måste lösas för att visionen skall kunna förverkligas. Jag är med i P4´s publiknätverk och bjöds in för att ställa en fråga till samtliga av dessa politiker, vilket löd enligt följande: "Alla känner till den dåliga konkurrensen inom byggsektorn, hur tänker ni förbättra den för att realisera era visioner?" 
Tyvärr kom inte min fråga och deras svar fram på P4´pod men Sammanfattningsvis kan man säga att svaret ligger på riksplan!
Till min besvikelse vill alliansen behålla Bromma flygplats till minst år 2038, då avtalet går ut, trots att detta är den största bromsklossen i regionens stadsutveckling eftersom inflygningsvägarna gör det omöjligt att förtäta och bygga på höjden! Miljöpartiet däremot vill ha bort flygplatsen för att bygga 50 000 bostäder på området och det är ett mer positivt synsätt på utvecklingen även om de vill använda det istället för att rucka på grönområdena. 
Fler sådana öppna debatter på Kulturhuset med Radio Stockholm är att vänta och jag ser fram emot att vara på plats!

Oscar Freyre 2014-06-10 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...