Årstafältet/-stråket/-berg

Projekteringar:
Årsta
Årstafältet, Årstastråket
&
Årstaberg
Bild: White arkitektbyrå

Projekteringsområdet som bantades kraftigt under plansamråden 2007-2009, det bidde en liten tummetott!

Årstafältet:
6000 bostäder skall byggas klart inom 15-20 år!!
Byggprocess: 3 etapper
Etapp 1: Har varit på samråd
Etapp 2: Samråd våren 2015
Etapp 3: Planarbetet påbörjas våren 2015 
Arkitekter: White, Kjellander+Sjöberg, Ettelva, Utopia
Byggherrar:  

Årstastråket: 
är ett område som kopplar samman Årstafältet med Slakthusområdet. 3000 bostäder och rondell korsningen Johanneshovsvägen/Årstavägen.
Etapp 1: Påbörjad sedan sommaren 2014 (klar 2016)
Etapp 2: Samråd
Etapp 3: Påbörjad planförslag
Arkitekter: Erseus
Byggherrar: JM

Årstaberg:
ca 900 bostäder som skall påbörjas 2015/2016
Arkitekter: Equator & AB Max arkitekter
Byggherrar: Familjebostäder med flera

Årsta
Kv Åsnen 111 hyresrätter


Bilder
Årstafältet
Karta över hela området. Bild: White
Bilder: White, Kjellander+Sjöberg, Utopia

Kjellander+SjöbergÅrstastråket
Översiktsbild och karta på planområdet
Bilder: Erseus arkitekter


Årstaberg
PlankartaBilder: Equator och AB Max
Nedan: gamla förslaget

Inom kort kommer jag med uppdateringar

Oscar Freyre 
2015-03-15


*********************************** 


Uppdateringsbilder från Johanneshovsvägen mot det blivande Årstastråket
2015-06-01

***************************************


2015-06-29
uppdateringar Årstaberg
(Packrummet 9 - 12)
är nu på samråd och utställning pågår till 2015-08-20Bilder: Equator


****************************************


Uppdateringar Årstaberg
(packrummet 9 - 12 + Årsta 1:1 )
2015-11-01
"Efter samrådsmötet: byggstart 2017, första inflyttning 2018 och en skola för 1200 elever!"


Bilder: Equator Stockholm & Tomorrow

Familjebostäders planer vid
Årstabergs-Pendel/Tvärbanestation
220 hyresrätter med inflyttning 2020
Kv Marmam. Bild och karta: Familjebostäder


Oscar Freyre
2015-11-01

************************************  

2016-05-25
En film från Stockholms stad om Årsta stråket
************************************* 2016-10-29
Årstaberg Packrummet 9 - 12
Plankarta Laga kraft
Byggstart 2017
Kartan visar markhöjd och det högsta 24-våningshuset (det norra) når +102 meter över vattenytan och kommer bli väl synlig från innerstan!


******************************  


2017-06-14

Årsta
Kvarteret Åsnen
111 hyresrätter plus grundskola (900 elever)
Status: pågående

Bild tagen 2017-06-13

Byggherre: Fortis Fastigheter AB***************************

Oscar Freyre

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...