Bagarmossen-Skarpnäck

Inre projekteringar:

2016-12-27
Bagarmossen-Skarpnäck

27 oktober 2016 klubbades planerna för 3500 nya bostäder i området som omfattar Bagarmossen och Skarpnäck.
Dock lämnas en "grön" barriär mellan de två stadsdelarna som för att markera att dessa två stadsenklaver inte hör ihop? Politikerna i dagens stadsfullmäktige fortsätter tyvärr att följa sin separerings-linje från 60-talets miljonprogram!

Illustrationsbild över det framtida området där den gröna kilen klart och tydligt separerar de båda enklaverna på ett miljonprogramsmässigt sätt! En gång- och cykelväg ska förena de två stadsdelarna är det tänkt.
Bild: White Arkitekter

Planskiss över området. Klicka för större bild.

I Bagarmossen fokuseras de nya bostadsområdena till två platser, vid centrum och strax söder om det: Bergsholmsbacken. Totalt sett blir det 2500 bostäder.Ovan: Bergsholmsbacken där gång- och cykelstråket syns klart och tydligt. Här planeras det för 620 bostäder. 
Riksbyggen har redan fått markanvisning för 160 bostadsrätter, läs om projektet med länken här: Byggnyheter

Bild: Riksbyggen

Bland de fastighetsbolag som kommer få de övriga markanvisningar finns AB Borätt med 135 bostäder
Micasa Fastigheter 90 bostäder
Stockholmshem med 180 hyresrätter
Småa AB med 55 radhuslägenheter

En tidig utredningsskiss gällande en skola i området, tyvärr vet jag inget mer om detta!

Bild från workshop "Designdialog" från Skarpnäcks kulturhus feb 2016. 
Här ser man hur medborgarsamtalet aktivt visade att man vill ha avstånd från varann genom en grön barriär för att inte knyta ihop stadsdelarna!

Staden satsar här på så kallad "Mobilitetslösningar" som innebär bland annat bil- och cykelpooler. Byggstart är planerat till år 2020


Oscar Freyre

Sidan påbörjades: 2016-12-27Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...