Bromma/Västerort

Projekteringar:
Brommaplan
och Västerort

Brommaplan, Grammet 1. Bild: Tomorrow AB

Västerort har 214 000 invånare (1/4 av Stockholms kommun) och dess totala bostadsbestånd uppgår till ca 100 000 bostäder (2014). Det finns flera projekt här och några av de ska sammanfattas i denna sida. Detta projekteringsområde inkluderar dock ej Spånga och Järva. Hitintills är det kända antal planerade bostäder för detta område: ca 1500 


Brommaplan/ Riksby
Grammet 1
850 bostadsrätter plus ny bussterminal

Kartor för området:
Projektet är uppdelat i två kvarter Grammet1 och Linneduken

Om avloppstunneln:


På andra håll i Bromma:
Vällingby parkstad
200 bostäder (inkl radhus)
 Gamla förslaget från 2013 ovan

Nya vinnande förslaget från 2015 nedan

Mellanförslaget?

Mariehäll
Alphyddan 11
200 bostäder


Tidigare storprojekt:
 Brommablocks
Klart 2012


********************************


2016-05-25

Hässelby strand
Mälarutsikten 18 våningar, 127 bostadsrätter, klar hösten 2016
ALM

Bild: ALM******************************* 


2016-06-05
Ulvsunda/ Bällstaviken/ Mariehäll
(Ulvsunda industriområde)
400 nya bostäder
Varierande höjd på mellan 7 och 17 våningar!

Illustrationer: ÅWL Arkitekter


Masugnen
Illustrationer: Lindberg-Stenberg Arkitekter. Beställare: JM****************** 

Triglyfen
Hässelby strand
61 lägenheter. Beställare: NCC
(Status: Förslag)
Lindberg+Stenberg Arkitekter


***************************************** 


2016-09-27
Solvallastaden
1200 till 1500 bostäderOscar Freyre


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...