Gula linjen

Gula linjen
Föreslagen sträckning

Gula linjen är en föreslagen tunnelbanelinje som är tänkt att gå mellan Odenplan via Hagastaden till Arenastaden i Solna. Budgeten för den ligger just nu på ca 4,1 miljarder kronor. Den har fått mycket kritik då många anser den som en blindtarm som går utefter Citybanans nya sträckning! Kritik riktas också mot att den egentligen blir en ytterligare gren av Gröna linjen och alltså inte är en egen linje. 
Det hade varit bättre att låta sträckningen gå via Fridhemsplan och sedan vidare mot västra Kungsholmen, Liljeholmen, Västberga och fram till Älvsjö och på det sättet göra skäl för att vara en egen linje.
Den 3 november ska styrelsen i Landstinget fatta beslut om fortsättning av planerna och då är det tänkt att byggstart sker år 2017. Ny upprivning i Odenplan är då att vänta! Samråd sker mellan 23 november till 20 december.

Skiss av hur den tänkta t-banastationen ska placeras! 

Oscar Freyre
2015-09-24

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...