Infrastruktur

Stockholms infrastruktur
& kollektivtrafik
Stockholms infrastruktur är en konsekvens av en 40 årig medveten bostadssegregerad stadsuppbyggnads-politik!  Stadsutglesning, perifert placerade sovstäder och därpå motorleder som separerar förortsenklaverna från varandra har varit normen i den bilberoende stadsplaneringen. Fler utglesning minskar inte bilköerna och därför är det viktigt med förtätning av befintliga bostadsområden nära den gamla stadskärnan. Detta nya synsätt har, trots hårt motstånd från de boende, ändå fått genomslag hos stadsplanerare tack vare Yimby! Staden är till för alla, vare sig man åker kollektivt, med cykel, går eller sitter i bil (om man nu måste!)
Här är samlingsplatsen för alla artiklar om Stockholms infrastruktur: motorleder, järnvägar, flygplatser, hamnar, spårvägar och andra former av kollektivtrafik som jag kommer att lägga ut var för sig och statusuppdateras vart efter de fortskrider.

Buss

Nyheter om kollektivtrafikenSödertörnsleden


Trängselskatten 2016Spårväg och tunnelbana


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...