Mälarbanan

Mälarbanan
Mälarbanan är ett järnvägsprojekt mellan Tomteboda och Kallhäll. Banan breddas för att ge plats för fyra spår istället för två.

Mälarbanans syfte är att separera fjärr-/regionaltrafiken från pendeltågen i Stockholmsregionen.  I detta stora regionala projekt ingår även Citytunneln och Älvsjöbågen. Pendeltågen får därmed egna spår och egen signalsystem! Mälarbanan byggs i etapper och planeras att vara helt klart runt år 2021.
Här är en film från Trafikverket som handlar om de olika etapperna:


Oscar Freyre
2015-09-30

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...