Nacka stad

Yttre projekteringar:
Nacka stad
Tyvärr bara en visionsbild som fastnade i rit-stadiet :-)

Nacka kommun är den kommun i Stockholms län som är mest positiv inställd till förtätning och har den största ambitionen att utvecklas till en riktig tät tätort!
I och med tunnelbanans förlängning ut mot Nacka Centrum har det kommit upp stora planer på förtätning av själva kärnområdet i kommunen nämligen Sicklaön. Dessutom kommer man att förbättra förbindelserna med deras andra stora projekt; Kvarnholmen/Finnboda hamn. Här kommer det lite bilder och plankartor om Nacka kommuns framtid:


Bild: Equator
Nacka Strand. Bild: Joliark

Till höst kommer det mer information från kommunens hemsida om detta stora projekt och jag kommer då självklart att lägga upp uppdateringarna här!


2015-09-14
Atrium Ljungberg ska hyra ut 10 700 km till 
Domstolsverket (inklusive Mark- och miljödomstolen) då bygget i Sickla ön blir klar till 2018Tvärbanans framtida ändhållplats i Sickla är nu under uppbyggnad!
2015 09-28
Finnboda hamn: Finnboda pirar
HSB´s satsning för boende rakt ut mot vattnet!
Klara för inflyttning från kv 3 2016 till kv 1 2017

Vy över det aktuella området som håller på att formas idag


Strax där intill ligger Kvarnholmen som hyser ett byggprojekt om över 3000 bostäder!
Stockholm Lighthouse är kanske en av stans kaxigaste projekt just nu!

Ljusrummet kommer att stå placerad ca 96 till 100 meter ovan vattenytan och vara synlig från kryssningsfärjorna redan vid Waxholm! 
Bilder: JM


Tillträde från och med kv 4 2016 till kv 2 2018

 Kvarnholmen om några år!

 Den nya Kvarnholmsbron över Svindersviken
Bergs oljehamn
2000 bostäder
Visionsbild: Nacka kommun

Statoils gamla Bergs oljehamn har fått klartecken av Hovrätten för byggandet av 200 nya bostäder! Ärendet är inte klart ännu och har dessutom dock gått vidare till Mark- och miljödomstolen.

Telegrafberget

2015-11-22

Fotnot: Nacka kommun är vinnare av Yimbypriset 2015.
Priset ska delas ut i Nacka Forum fredagen 27 november och tas emot av kommunalrådet Mats Gerdau!

Yimbypriskommittén


***************************

P.s. Kvarnholmen finns också med som projektobjekt i Inre projekteringar!

****************************** 

2015-12-15
Mera Nacka:

********************* 

2016-10-27
Nacka fortsätter att imponera!
En ny detaljplan kallad Lugna gatan, strax nedanför Nacka Forum vid Värmdö vägen, har tagits fram och är en del av förtätningsprogrammet för Nacka centrum. Detaljplanen är av de bästa man hittills tagit fram i länet på senare tid och det är bara att gratulera kommunen för dess kompetenta ambitioner! 
Här nedan kan ni se några bilder tagna ur Nacka kommuns sida om projektet Lugna gatan:
Förslaget är utställt på samråd mellan 25/10 till 22/11 2016
Öppet hus 14 november i Nacka stadshus (vid Nacka forum) 
klockan 17.30 - 19.30
Mer info om detta hittar du i denna länk: Nacka kommun


Jarlabergsvägen
 Mer om detta projektförslag, som är på samråd, finns i 


***********************  

2016-12-08
Kontorshus Uddsvägen/Sicklavägen
 (klart 2018)


Klinten
(Förslag/Planeringsstadiet - Sickla)
32 våningar högt bostadshus med affärslokaler i bottenvåningen. 
Totalt 30 000 BTA
Beställare: Nacka port AB
Bild: Ahlqvist&Almqvist

Planskiss från Nacka kommun (det finns två förslagsalternativ)**************************2017-02-13
Studentbostäder i Alphyddan
250 studentbostäder
(Detaljplanen påbörjades redan 2013)

Bilder: Ettelva Arkitekter


****************************2017-02-16
Hela planen för Henriksdal är ute på samråd!
Samrådstid: 7 feb till 17 mars i Nacka stadshus med öppet hus 8 och 9 mars.Länk till programmet på Nackas hemsida: Henriksdal ******************************  


2017-03-21
Bergs gård (Oljeberget)
2000 bostäder
Illustration: Society

Nacka kommun väntar på Mark- och miljödomstolens beslut om rätten till Bergs gård (oljedepån på berget).  Företaget Circle K, som driver oljedepån och hamnen, anser sig ha rätten att driva vidare i 40 år till! 
Vid utfall för Nacka väntas området bli en ny stadsdel med 2000 bostäder och tunnelbanedragningen till Nacka C är beroende av utfallet av denna tvist!*********************


2017-04-11
Ännu mer från 2015-års Yimbypristagare Nacka!

Nya gatan och Nacka CentrumEktorps- och Sickla centrumÖversiktsplaner
Kommunen diskuterar att lägga Värmdöleden i tunnel!
Tyvärr har de fortfarande inte nämnt Österbron!

Regionalplan för Nacka kommun


***********************


Oscar Freyre

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...