Nya Södertäljevägen

 Nya Södertäljevägen

Nytt förslag på hur Södertäljevägen bör omvandlas och utvecklas!

Oscar Freyre & Mikael Grahn

Ändringar: Tvärbanans spår (ljusblått) däckas över och går sin nuvarande dragning fram till Liljeholmens station. Kajerna utökas och en ny lyftbro anläggs för att hålla sänkningen av Södertäljevägen till gångvänlig nivå. Rondellen vid Hägerstensvägens och Södertäljevägens delning blir ny strategisk centra och kan få ny t-baneuppgång för den nya linjen mellan Fridhemsplan-Älvsjö. Rödmarkerade byggnader anger viktiga strategiska platser och exploateringen bör därför vara mycket hög med upp till 40 våningar höga landmärken!

Cykelbanorna syns inte på kartan men det är givet att de skall finnas på båda sidor om Södertäljevägen längs hela sin sträckning som anges på kartan.


Text skickad till Stockholms stad i tidig dialogsamråd:


En förutsättning för att hålla nedsänkningen av Södertäljevägen i en promenadvänlig nivå är att byta ut den nuvarande Liljeholmsbron till en lyftbro likt den som byggs över Göta älv i Göteborg, Hisingsbron. 
När Cementas verksamhet flyttas kommer deras fraktfartyg att ta andra vägar således kommer farleden endast att brukas av fritidsbåtar.


 Nya Liljeholmsbron kommer då att bana väg för nya kollektivsatsningar. Den lär naturligt nog även tillföra att stadsdelarna närmar sig varandra på ett mer verkligt sätt än med bara ord utan segment!En vacker och belyst fontän vid korsningen Södertäljevägen/Hägerstensvägen kommer synas från håll!
2020-08-17

Oscar Freyre

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...