Östra länken

Östra länken
(eller Östlig förbindelse som den ibland kallas)
Bild: Trafikverket


Igår (2015-04-08) kom Trafikverket med en preliminär rapport om projektet Östra länken, en bergtunnel under Saltsjön från Nacka (väg 222) till Norra Djurgården (Roslagsvägen). Dock är partierna i Stadshuset oense om projektet som har varit på tapeten sedan 90-talets omtalade "Dennispaket".  Mp, V, C och FI är emot medan de andra för.
Om projektet blir av kommer det att slå upp portarna till år 2030.
Vi får alltså all anledning att återkomma i ärendet!

Tvärsnitt ur bergtunneln, observera 100 meters lutningen mot Nacka!

Oscar Freyre
2015-04-09

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...