Promenadstaden

Promenadstaden
"översiktsplanen från 2010"

Den här sidan är till för att hålla oss uppdaterade om den senaste översiktsplanen som beslutades av majoriteten i kommunfullmäktige år 2010 och som alltså gäller än tills den nya, som är under bearbetning, introduceras! 


På Stockholms stads sajt om Promenadstaden finns det bland annat länkar till bilagor om översiktsplanen. Här nedan en bild om decibelskalan för Bromma flygplats

Och bilagan om: "Riksintressen enligt miljöbalken och redovisning av miljö och riskfaktorer" hittar ni under denna länk:

Oscar Freyre
2016-08-10Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...