Solna

Yttre projekteringar
Solna
Där Råsundastadium en gång låg kommer Telenors nya kontorskomplex att ligga och vara klar att flytta in i till 2018. Bild: Fabege

Solna kommun är bland de företagsvänligaste kommunerna i riket och det märks i deras nya effektiva stadsutveckling! Här nedan är ännu ett exempel på det: Nya kontor för SEB i Arenastaden. 
Bild: Alessandro Ripellino arkitekter


Invigning av Mall of Scandinavia
Med IMAX biograf och Star wars premiär!


Den här sidan är nyligen påbörjad och blir snart fylld med nya bygghändelser i vår grannkommun Solna!

Oscar freyre
2015-10-13

*************************************  

2016-02-05

Hagastaden och Nya Karolinska ska knyta ihop Stockholm och Solna!
Det dröjer dock två till tre år till när de första planerade detaljplanerna för bostäder kan antas!
Bild: Team & Rundquist  


************************************** 


Ingenting
700 nya bostäder plus 48 000 m2 kontorsyta!Bilder: AIX Arkitekter och Solna stad


***************************************


2016-09-11 Peab bygger vid Råsunda
Kv Lagern (700 nya bostäder)

Torgstråket på Råsunda fotbollsstadiums gamla marker!


*****************************


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...