Spårväg City

Spårväg City
och Lidingöbanan

Den totala sträckan blir 17 km och får 30 hållplatser!

Vill du veta mer om detta så gå in på:

2015-02-27

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...