Stadsklassificering


Min högst personliga stadsklassificering använder jag för att jämföra städernas attraktionskraft och för att få en enhetlig bild av stadens aktuella status och utveckling. Jag klassificerar städerna i 3 kategorier: Storlek, attraktionskraft och skyline. Klassificeringssystemet är bokstavsklassificering där A är storleksmässigt störst och E är minst. + står för regionalt betydelse/ attraktionskraft.   ++ står för världsledande ställning. - = minustecknet står för att staden har ringa betydelse/attraktionskraft eller minskar sin tillväxt.
En skyline-skala från 1 - 5. 1 = Ingen skyline. 2 = Ringa skyline men på väg att bli bättre. 3 = Vacker skyline. 4 = Imponernade skyline. 5 = Världsledande skyline.

Exempel: Singapore; C++4 

Storlek: Invånarantalet spelar en viktig roll i stadens attraktionskraft!
Ålder: Stadens ålder och historia spelar också en viktig roll i sammanhanget. Hur länge har staden varit av stor betydelse för sin omgivning eller för världsordningen? Har den tappat i betydelse eller ökat?
Attraktionskraft: Är indelade i följande underkategorier:
        * Ekonomiskt: Hur stark ekonomiskt attraktionskraft har staden? (finansiellt/börs/marknad)
        * Industriellt: Är staden känd för någon stor industri? Hamn? (stora internationella företag med säte i              eller som grundats i staden?)
        * Kulturellt: Har staden intressanta och välbesökta sevärdheter? Arkitektoniskt intressanta byggnader? Religiöst centrum?
        * Turism: Drar staden till sig mycket turister? Finns det kända nöjesparker, hotell, kasinon eller djurparker av vikt?
     

Klassificeringskoderna för storlek:
Storlek: A: Över 12 miljoner inv. B: 5 - 12 milj inv. C: 2,5 - 5 milj inv. D: 1 - 2,5 milj inv. E: 0,5 - 1 milj inv. (räknar endast in kommunen el. tätorten, hela storstadsområdet inom parentes)

Stadstorlek i bild: 
Varje ruta motsvarar 100 000 invånare
Dessa bilder använder jag i "Mina favoritstäder" och i "Världens största städer"
som är ständigt pågående artiklar. 


Till detta har jag utgått från källor på Internet och är personligt sammanfattade med mina egna upplevelser av de städer jag själv besökt eller så har jag fått det berättat av upplevelser från släkt och vänner som jag litar på.
Källor: Wikipedia, Google, City Mayors, Emporis, Skyscrapercity, Skyscraperpage, Euromonitor International, Guide Michelin.
Ålder: Kan vara svårt att definiera men en första notering av stadens namn är alltid en bra utgångspunkt!
Har eller vill ni kära läsare själva kommentera eller lägga till egna kommentarer eller andra städer som ni vill att jag ska uppmärksamma på denna blogg så är ni naturligtvis hjärtligt välkomna med det!


Oscar Freyre 2013-12-14


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...