StoraUrsvik-Rissne

Yttre projekteringar:
Stora Ursvik och Rissne


Stora Ursvik i Sundbyberg med över 6000 nya bostäder blir en av länets största projekteringar och därför förtjänar en egen projekteringssida!
Mitt emot, på andra sidan Enköpingsvägen, ligger Rissne och Hallonbergen vars projekteringar också kommer tas med på denna sida.
Enköpingsvägen har nu klassats som icke tunggods-väg och kommer att få byta karaktär vilket får stor påverkan för hela detta stadsombildande område!

2017-01-08
Utbyggnadsprojektet Stora Ursvik kommer ske i etapper och vara färdigbyggt till år 2026. Då kommer det att bo mellan 22 000 till 26 000 människor i området. De stora exploateringsbolagen för området är NCC, Riksbyggen och Vasakronan. Etapperna varierar i täthetsgrad där den östliga delen, även kallad Forskarparken är den minst täta och den västra tätast. 

Flygbild över Stora Ursvik sommaren 2015 

Planbeskrivning för Västra delen av Stora Ursvik, den riktigt täta stadsomvandlingen!

Västra Stora Ursvik

Bild: Riksbyggen

Forskarparken
Bild: NCC

Bro över till Rinkeby
Sedd från Rinkeby

Överdäckning av E18 vid Rinkebystråket (tidig illustrationsbild)

På ömse sidor om Ulvsundavägen. Bild: ÅWL Arkitekter


Man kan följa projektets gång via en digital modell som Sundbybergs kommun lagt på sin hemsida. Länk: HÄR 

Tvärbanans Kistagren kommer passera Stora Ursvik. 
Här nedan ser ni bild med text och karta från SLL om sträckningen:

Observera att stationen Stora Ursvik kommer placeras invid bron till Rinkeby vilket får invånarna i den stadsdelen att också kunna utnyttja Tvärbanan! 

Det ska bli spännande att följa denna stora projektering med fler bilder vartefter de publiceras, häng med!


Oscar Freyre
2017-01-08Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...