måndag 10 februari 2014

Ansvar och granskningStockholm 2014-02-10. 
Har ni funderat på ibland varför man ofta ser gapande hål i gatorna i stan? Ja, det har jag med och även förundrats över varför dessa gatuarbeten alltid tar så lång tid att färdigställas? Det finns fall som tagit fyra till fem år! 
Stora hål i gatan efter grävningsarbeten av vatten-, avlopp- och ledningsreparationer står tomma och gapar och när man någon gång uppmärksammat detta och ringer Trafikkontoret svarar de bara; "Jaha, då har vi noterat detta, tack!" och sedan händer det ingenting! 
Det de gör är att de rapporterar vidare till den entreprenör som skall "sköta driften" av dessa arbeten, bolag som kommun eller landsting upphandlat fram, vunnit förtroendet och fått ett flerårigt kontrakt, och där blir det stopp!
Bolag som poppat upp på grund av "outsourcing" av tidigare kommunala-, statliga eller landstingsägda serviceuppdrag har tagit över våra skattemedel utan att få någon som helst seriöst granskning för utfört arbete. Detta gäller så gott som i alla allmänna servicebranscher såsom sjukvård och äldrevård, skola och gymnasial utbildning, samhällsnyttiga branscher som kollektivtrafik och gatuarbeten för att nämna några. Hela denna reform av våra skattepengar kallas av politikerna för "konkurrensutsättning". 
Ni har väl hört talas om de miserabla förhållandena i äldreomsorgen med riskkapitalister som kammar hem landstingsmedlen på utländska konton? Lärarlösa gymnasielektioner? De långa väntetiderna hos akutmottagningarna? Arrogansen i ett SOS larmsamtal, gångtrafikanternas halkolyckor under förra vintern? Det är precis likadant med dessa gatuarbeten, inget ansvar och ingen granskning!
Inom kollektivbranschen (där jag arbetar), vars upphandlingar gäller nu betalning per resenär, kommer man att vända och ändra på linjerna så att man får bästa möjliga avkastningen för körningarna mellan punkt A och punkt B. Bussprioriteringarna (ljussignalerna pil, streck och S) längs våra gator skall exempelvis skötas av en entreprenör (tidigare skött av Gatukontoret) men deras frånvaro av utfört arbete skyller de på "underbemanning"!? Då undrar jag varför de överhuvudtaget var med i upphandlingen när de visste att de inte hade resurser för uppdraget? Granskning? Icke alls!
Uppdragsgivarna stirrar sig totalt blinda på pengarna och det billigaste alternativet vinner i nio fall av tio! I ännu värre fall har vinnarna haft kopplingar till den undre världen! Granskning? Icke alls!

Allt detta har utvecklats under det senaste decenniet och man kan inte enbart anklaga Alliansen för dess efterföljder då reformen påbörjades under de rödgrönas majoritet. Visserligen accelererade detta när de borgerliga tog makten men man kan ifrågasätta varför skattetrycket är fortfarande hög när servicen försämrats dramatiskt? Det sägs ju att skatterna blivit lägre, ja kanske det, men det är ytterst marginellt om man jämför med den usla servisen vi får i gengäld! 
Ska det fortsätta så här borde skattetrycket minska rejält men jag föredrar att man satsar istället en lite högre slant på att se över avtal, följa upp ansvaret och granska det hela genom att helt enkelt fråga sig själv; Är det det här jag har betalat för? Sköter denne sitt jobb?

Oscar Freyre

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...