onsdag 2 juli 2014

Nytt om biljetthanteringen

Nyheter om det nya bussavtalet och biljetthanteringen på bussarna i innerstaden

Nya bussar och snabbare accessmaskiner är på intåg men
SL´s krångliga biljettsystem består!

Från och med augusti i år kommer det nya avtalet mellan SL och Keolis att förändra somligas resevanor i innerstan ganska drastiskt! Förutom regularitet på samtliga stomlinjer i innerstaden kommer också en hårdare granskning på giltig färdbevis att införas av bussförarna och med en ökad antal kontrollanter i bussarna. De nya access-maskinerna kommer att vara något snabbare vid viseringshanteringen och så småningom skall de nya mindre maskinerna, närmast dörren, kunna visera även sms-biljetter!
Personligen tycker jag att man skulle kunna införa autogirering för reskassan, alltså när giltighetstiden gått ut kan reskassan förnyas/fyllas på automatisk och betalas i efterhand. Detta skulle underlätta för både förare och resenärer då de dagliga missförstånden och tveksamheter skulle kunna undvikas. En registrering hos SL med en förutbestämd summa som kopplas till kontot, precis som med mobilabonnemanget! 
Det ligger förslag på att återinföra enhetstaxa över länet, vilket också skulle underlätta biljetthanteringen och i mitt tycke vara ett mer rättvis system. Oppositionen vill avskaffa zonerna om de vinner valet medan alliansen vill behålla den.
Mer om det nya avtalet kommer att komma ned i brevlådan med posten under sommaren då Keolis måste informera sina kunder om de förändringar som kommer att ske.
Till dess: trevlig resa!
Oscar Freyre 2014-07-02

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...