fredag 28 november 2014

Nya Årstaberg

Nya Årstaberg

Totalt skall 900 bostäder förskolor och skola byggas intill både tvärbana och pendeltåg Årstaberg.  Samrådet avslutades 19 november och till planerna lades till att ateljéföreningen WIP, med 95 konstnärer, får nya lokaler i de nya byggnaderna.  En eventuell F9-skola diskuteras. Byggherre ännu ej utsedd! Byggstart tidigast 4 kv 2015. Utformningen liknar mycket sovstad (förortsarkitektur) och bör utvecklas mer åt ett stadsliknande kvartersstruktur med mycket fler lokaler på bottenplan enligt min mening! Här nedan kommer fler bilder och kartor (Illustrationer Equator, AB Max arkitekter och Stadsbyggnadskontoret):

ÅrstabergsskolanDet tidigare förslaget

De nya ritningarna

Planområdet

Här i byggprocessen befinner den sig nu


Ett litet aktuellt tillägg: Om den nya järnvägsbron från Älvsjö-Årsta;


Oscar Freyre 2014-11-28

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...