onsdag 15 april 2015

Bromma flygs dominans

Brommas flygplats
sätter krokben för stadsutvecklingen i Stockholm!
HSB´s förslag på jubileumsprojekt till 2023 kan bli ett av de många förslag som aldrig kommer bli av eftersom Bromma-flygs utökade säkerhetszon sätter stopp för höga byggnader! Bild: C.F. Möller


Brommas nya flygsäkerhetszon. Vart hade man tänkt att bygga 140 000 bostäder någonstans när man ser denna karta?

När Bromma flygplats uppgraderades, av Transportstyrelsen, till kategori 3C "storflygplats" december 2013 utvidgades säkerhetszonen rejält och denna händelse innebar slutet för Stockholms drömmar om höga bebyggelser väster om Stadshuset! Säkerhetszonen sträcker sig över hela Bromma, Spånga, Solna och Sundbyberg och det betyder att i dessa områden får inga hus högre än 60 meter från vattenlinjen sticka ut! Stora områden i innerstan får också stryka på foten då Swedavia vill säkra sina inflygningsrutter för de nya större passagerarplanen. Fastän varje byggnadsförslag får prövas var för sig är byggbolagen inte intresserade av längre handlingstider än vad fallet är nu och därmed står Stadsbyggnadskontoret handfallen över det dystra läget. Stockholms stad till och med råder byggbolagen med att avvakta och knäböja inför Swedavia med sina projekt! Detta är dock inte det enda som stoppar höga byggplaner. Det finns något som heter BTA (bruttoarea), som innebär i princip att kommunen tar extra avgifter för att bygga på höjden, tynger ytterligare byggplaner på höjden. Att sedan påstå att det kan byggas 140 000 bostäder till år 2030 ter sig som en utopisk rappakalja. För att det skall bli verklighet krävs det att Bromma flygplats flyttas eller ersätts av en ny flygplats helst en bit söder om stan. Detta frigör en yta på 4 kvadratkilometer plus att den flera mil breda säkerhetszonen försvinner och möjliggör att höga byggnader bidrar till den förtätning som behövs för stadens stadsutveckling.
Ska vi verkligen ha en flygplats så nära en tätort av vår magnitud? Hur mycket smartare är det inte egentligen att ha den längre ut, eller ännu bättre längre söderut?

Alviks torn fick avsnoppas från ursprungliga 21 våningar till dagens 17 våningar på grund av Brommas flygsäkerhetszon! Bild: dj4life (Skyscrapercity) 

Oscar Freyre
2015-04-15

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...