söndag 7 juni 2015

Upp till kamp!

Upp till kamp!
Genom en fredlig motdemonstration mot nimbyismens* bostadsegoism  torsdagen 11 juni utanför Tekniska nämndhuset kl 15.30 vill vi visa att det finns folk som bryr sig om de bostadslösas situation!
Flygbild över ett av de aktuella områdena

Visionen att bygga ihop innerstaden med närförorterna för att skapa bostäder åt de över 130 000 bostadslösa har totalt stannat av och den politiska majoriteten i Stadsbyggnadskontoret blivit handlingsförlamade. En trend av bordläggningar har stagnerat stadsutvecklingen i vår stad på grund av några högljudda bostadsegoister som stoppar alla nya byggplaner där de bor. Bland de berörda områdena är Hammarbyskogen, Nytorpsgärde och skogsdungen i Hägerstensåsen vilket totalt planeras det för 2500 nya bostäder. Motståndarna prioriterar bevarandet av ödsliga gröna kilar framför bostadslösheten.  Den röd-grön-rosa majoriteten har lyssnat till denna lilla klick och bordlade därför planerna tidigare i vår. Nu på torsdag ska de tas upp till beslut och därför uppmanar jag att visa solidaritet för de bostadslösas situation av idag samt att vi stödjer de uppbyggnadsprogram som man beslutat enligt tidigare löften! Ska man kunna bygga 140 000 nya bostäder till 2030 för att sånär möta inflyttningen till staden måste man ställa upp för sina medmänniskor och se positivt till stadens utveckling. Stockholm växer och det ska vi vara glada över. Om så inte vore fallet skulle en nedåtgående attraktionskraft och investeringsvilja leda till massarbetslöshet. Vi är många fler som inte vill se en nonchalant och medveten stagnation. Vi vill se en stark framtid åt våra barn och trygga våra arbeten!

Här är kartor som visar byggplanerna i Hammarbyskogen och Nytorpsgärde (observera att dessa planer är redan kraftigt nedbantade)

En illustration som visar hur det skulle kunna se ut vid Hammarbybacken:
Bild: Tengbom och Tovatt architects


Sparbanksboken i Hägerstensåsen väcker stora protester liksom....


.......den gamla nedlagda motorvägen i Årstafältets. Det finns ingen hejd för de  ivriga bevarelseivrarna!

Liksom ny skola i Gröndal, Dalens fotbollsplan...ja listan är lång!


Våra paroller är: JA till förtätning!
JA till fler bostäder!
JA till att innerstaden växer utanför sina tullar! 

* Nimby = person som säger nej till nybyggnation av vad som helst i sin närmaste närmiljö.

2015-06-07
Oscar Freyre
  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...