onsdag 16 september 2015

Boendeformer

Boendeformer
Utsikt från Kista torns takterrass. Slutsålt! Bild: JM

Vad är skillnaden mellan äganderätter och bostadsrätter? Hur bor de flesta svenskarna egentligen?

Äganderätter

I Sverige är det inte så vanligt med äganderätter i form av lägenheter, däremot är det det vanligaste boendeformen i landet i form av villa och radhus. Av familjer med barn i skolåldern är det hela 70% som bor i villa! Äganderättsformen i lägenhet är oftast dyrare än i bostadsrättslägenheter och du ansvarar själv för lagfarten, liksom för villor. Å andra sidan har du ingen avgift att betala om man inte är medlem i en samfällighet. Som äganderättsinnehavare kan du hyra ut hela eller delar av din bostad hur mycket du vill! Sophantering, plogning och andra faciliteter bekostas också av äganderättsinnehavaren. 
Många radhus är också äganderätter och där förekommer det nästan alltid att man bildar en samfällighet eller en förening som är med och delar på kostnaderna. Mig veterligen är det bara Tellus tower i Telefonplan som planerar äganderätter som en del av sina kommande 700 lägenheter.

Radhuslängor är oftast äganderätter som leds av en samfällighet


Bostadsrätter

En bostadsrätt innebär att du köper en andel i en förening som äger en fastighet och du måste ha kontantinsatsen klar vid kontraktpåskrivningen. Föreningens medlemmar delar på fastighetens kostnader och du måste betala en avgift varje månad till föreningen. En del föreningar tillhör en stor organisation som exempelvis; Riksbyggen och HSB. 

Hyresrätter

Om du bor i hyresrätt lånar du lägenheten av hyresvärden mot betalning. Hyresvärden ser till att reparera det som går sönder i lägenheten. Om du har förstahandskontrakt på hyreslägenheten får du bo där så länge du vill bara du sköter hyresbetalningarna. Man får byta lägenhet med någon annans om hyresvärden går med på det och värden bestämmer också om lägenheten måste renoveras eller inte. Som juridisk hjälp kan man vända sig till Hyresnämnden. 


Plusboende
Sen finns det faktiskt ytterligare en boendeform till! Det är ganska nytt i Sverige men inte så ovanligt i Tyskland, England och USA. Det heter Plusboende här och innebär att bostadsrätternas fastighet redan från början byggs till med extra lokaler eller swimmingpool. De extra lokalerna kan vara bemannade receptioner där man kan beställa kemtvätt eller städhjälp, större matsalar för fester eller grannträff, bibliotek eller spa! Veidekke, Oscar Properties och SSM är två byggbolag som ligger i framkanten med denna boendeform i Sverige och, tja, säga vad man vill om detta men det leder onekligen inte till mindre gentrifiering!

Kv Rosteriet i Liljeholmen är ett typexempel på den nya boendeformen Plusboende!


Här är några grafer med fakta på hur de olika boendeformerna representeras av folket:


Oscar Freyre
2015-09-16

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...