fredag 6 november 2015

Stockholms ringleder

Stockholms ringleder
Kollektiva som vägalternativ, exempelvis Österleden,
finns med på stora infrastrukturella satsningar i Sverigeförhandlingen! 
Sverigeförhandlingen handlar om statlig och kommunal medfinansiering av snabbtågsprojekt och andra infrastrukturella satsningar och där överenskommelserna ska vara klara till hösten 2017 och regeringsbeslut tas 2018. Därför vill jag passa på att presentera mitt förslag till spårvägssatsningar i Stockholm med omnejd:

 STS-2030
  "Stockholm Tram System 2030"
STS är tänkt som ett spårvägssystem i flera ringleder plus Spårväg Syd.
Tvärbanans sträckning adderas och knyts samman med flera ringlinjer för att öka de kollektiva alternativen. Därtill byggs 7 knytpunkter som också binder samman systemet med den övriga befintliga kollektivnätet. 
1: Kistagrenen förlängs från Helenelund till Bergshamra
2. Solnagrenen förlängs från Arenastaden/Hagalund till Bergshamra där det sedan fortsätter via Norra Djurgårdsstaden till Ropsten.
3. I Ropsten/Norra Värtahamnen knyts spåret ihop med Spårväg City och därifrån fortsätter (med eventuell finansiering av Sverigeförhandlingen) med Österleden till Nacka. 
4. Vid Nacka Centrum/Sickla knyts det nya spåret ihop med Tvärbanans linjesträckning.
5. Vid Globen utgår Spårväg Syd som via Enskede- och Sockenvägen tar sig fram till Älvsjö (nr 6) och fortsätter vidare enligt de planer som finns idag.
7. Ulvsunda blir ett nav i systemet då Kista-, Solna/Bergshamragrenen binds ihop med Spårväg City, som i mitt förslag förlängs via Karlberg och Huvusta till Ulvsunda.
Pilarna markerar där Sverigeförhandlingen kan gå in och finansiera sträckningarna!

Ser det realistiskt ut? Ja, kanske till 2030!


Om Österleden byggs, vare sig det blir tunnel eller bro, skall det inberäknas spårväg vilket kan ses som plåster på såren då man missade detta i planerna med Förbifarten!
En snygg skiss av hur Österbron skulle kunna se ut! 
Bild: Stockholm 2.01

Sverigeförhandlingens karta över eventuella snabbtågssträckningar:

Väl mött igen
Oscar Freyre
2015-11-06


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...