torsdag 17 december 2015

Vision Söderort

Vision Söderort 2030

Söderort är som "ort" Sveriges tredje största stad! Här bor ca 300 000 invånare och till 2030 års visionsbild räknar man med att antalet ökat till 375 000. Visionen för Söderort är att utveckla stadsdelarna för de som bor och arbetar här. I visionen finns det två viktiga mål: Bättre tvärförbindelser och fler arbetsplatser.

Karta över de kärnområden man satsar mest på i Söderort

Karta som visar var företagen finns

Söderort ligger mig varmt om hjärtat eftersom jag själv bor där. Rent infrastrukturellt och arbetsmarknadsmässigt har Söderort, i mitt tycke, alltid varit outvecklat jämfört med Norrort.  Närförorterna söder om stan har inte riktigt hängt med när Storstockholm utvecklats under de senaste decennierna av modern stadsutveckling. Detta kan bero på att vi saknar en flygplats av betydelse i området! En flygplats är av en sådant stor infrastrukturell betydelse att många nya arbetsplatser föds enbart på grund av dess potentiella attraktivitet för näringslivet. 
Man kan skönja Arlandas dragningskraft genom att följa kommunernas stadsutveckling längs E4 mot Uppsala. Många av dessa kommuner har fått stor draghjälp i sin ökning av arbetstillfällen tack vare Arlanda och som om det inte vore nog så har området ännu en flygplats som ökat på antalet jobb ytterligare.  Detta har medfört att arbetspendlingen genom stan och Mälaren nått oanade nivåer som i sin tur lett till stadens oproportionellt höga infrastrukturkostnader, betydligt högre än EU-genomsnittet, då staden ligger där den ligger! De flesta av länets invånare bor söder om stadskärnan men jobben ligger norr om den! Det spelar alltså ingen roll hur mycket bilvägar och tunnelbana man bygger för så länge man inte gör något åt arbetsfördelningen så kommer man aldrig ifrån arbetspendlings-problematiken! 

Räcker verkligen detta?

Söderort måste få större utrymme att attrahera näringslivet, mycket mer än vad vision Söderort 2030 planerar för. Det räcker inte med att göra plats för småskalig detaljhandel utan man måste locka stora företag att investera här. När hamnen Norvik blir klar kommer den att skapa nya möjligheter genom en kedjereaktion av först och främst transport- och godsindustrin men det är ändå långt ifrån vad en internationell flygplats kan skapa. Om man lägger ned Bromma kan en flygplats placeras strategiskt antingen sydost om Södertälje längst med Himmerfjärden eller norr om Norvik.  Spridningen av näringslivskedjor får härifrån ett bra fäste in mot stadskärnan. En annan möjlighet är att satsa på Maglevtåg som visat sig vara en betydligt billigare investering än modernisering av det konventionella spårsystemet. Men, även om det alltid tar decennier att etablera ny industristruktur så är detta ändå en mycket bra början till hållbar stadsutveckling sett i det längre perspektivet.
Att skapa tvärförbindelser mellan kärnområdena och de nya infrastrukturella centra blir sedan både lättare och samhällsnyttigare!

Nya stadsplaner på gång

2014 kom flera nya förslag om hur man skulle kunna utveckla delar av Söderort. Här är illustrationer för Liljeholmen från Equator

 Ett av bidragen till Marievik från Kjellander & Sjöberg

 Nya Farsta Centrum

 Årstafältet. Bild: Urbanisme

Nya Älvsjö centrum

Många fler stora projekt är på gång bland annat Slakthusområdet, Skärholmen, Bagarmossen/Skarpnäck, Hammarbyhöjden, Telefonplan med fler.

Ett roligt inslag i det hela blir att Stockholm får sitt första riktiga höghuskluster, om man inte räknar med Kistas glesa siluett! I området sydväst om stadskärnan finns planer på inte mindre än 30 höghus från 15 våningar och uppåt!
1. Liljeholmskajen 2. Marievik  3. Liljeholmen  4. Lövholmen  
5. Årstaberg  6. Telefonplan   7. Tobaksmonopolet (Ringvägen)


Oscar Freyre
2015-12-17Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...