fredag 4 mars 2016

Förorterna nedklassas av kommunen

Stockholms kommun nedklassar sina närförorter när det gäller trafiksäkerhet!
Mejlsvar från Stockholms stad angående en önskan av trafiksignal på Tellusborgsvägen

Förra veckan skickade jag ett mejl till Stockholms kommun där jag föreslog att man bör anlägga åtminstone en regelrad trafiksignal på Tellusborgsvägen i Telefonplan. Det ligger tre skolor och en förskola i direkt anknytning till vägen som dessutom är en smitväg för bilister som vill nå Essingeleden norrut. Mitt barn går i en av skolorna och ska börja gå själv hem till våren. Området har endast två reglerade trafiksignaler och det bor ca 20 000 invånare att jämföra med exempelvis Ringvägen på Södermalm med sina 12 reglerade trafiksignaler! 
Förutom att svaret nonchalerar skolbarn till förmån för bilister så låter deras attityd av politikernas strävan att göra närförorterna mer innerstadslikt som rena nonsens! Detta är inget annat än ett solklart bevis på hur tjänstemännen i våra myndigheter ser på närförorterna behov av bättre trafiklösningar och säkerhet! 
Jag ska gå vidare med detta ärende och hoppas också få uppmärksamhet i media.

Korsningen Tellusborgsvägen/ Mikrofonvägen i Telefonplan
Skolan Olympen på vänster sida, Engelska skolan på högra och Västbergaskolan på andra sidan Mikrofonvägen.

Oscar Freyre
2016-03-04  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...