fredag 18 mars 2016

Vart tog promenadstaden vägen?

Vart tog promenadstaden
vägen?
Projekt: Slussen. Tid från idé till verklighet: över 30 år. Kostnad från idé till byggstart: över 20 miljarder kronor! Bild från 16 mars 2016

Har Stockholm världens dyraste stadsutvecklingsplaner? Om man jämför per capita ja alla gånger! Och, då ska man komma ihåg att det mesta är bortkastade pengar då idéer aldrig blev till! Kommer ni ihåg Dennis-paketet på 90-talet? 

Alliansens visioner om Promenadstaden, som antogs av kommunfullmäktiges förra mandat år 2010, vart tog den vägen? En bra idé tyckte jag då man uttryckligen ville bygga mer innerstad i närförorterna! Men ju mer tiden går och projekten visas upp en efter en så har grundidén försvunnit helt känns det som! Förorterna förblir förorter och man bantar ner volymerna ju mer ett förslags slututformning blir presenterad. Det verkar som politikerna än en gång glömt bort hur motsträviga myndigheterna kan vara då man ser att allt kapas ned eller stoppas på grund av Riksintressen, förstörda siktlinjer och gud vet vad! Är det inte myndigheter så är det de närboendes egoistiska attityder som bromsar. Till slut har vi byggherrarna själva som inte förstått det här med grundidén om promenadstaden och bygger långa längor utan en enda port eller lokal! Såsom förorterna alltid har byggts! Lämnar här några exempel:

Årstastråket: Var tänkt som en länk mellan västra och östra närförorterna. Nu reviderat till ett antal solitära klossar, precis som förorterna alltid har varit!


Årstastråket enligt Familjebostäder, inte en port så långt ögat kan nå!


Översiktsplan för Nya Bromma. Ett område stort som Gärdet får det endast byggas mellan 3000 - 4000 nya bostäder (ca 12 000 inv)! Hur många bor det på Gärdet? Just det 22 000 invånare! Det här är ju förorter, glöm inte det!

SBK´s plankarta över Nya Bromma. Gissa vilken färg som är den mest dominerande?


I vår ska Promenadstaden uppdateras står det visst här:

Från Stockholms stads hemsida: Fina ord har ingen blivit klokare av, eller? 
Riksintressen? Att bygga bostäder är ett riksintresse!

Många av projekten har bantats eller inte blivit av på grund av den snåriga byråkratin. PBL (plan- och bygglagen) kan nog räknas som en av världens dyraste och mångtydigaste lag! Flera av Promenadstadens grundidéer hamnar ju därför så här:

Älvsjöskogen 

Ur Rädda Hammarbyskogens manifestation: "Här bor vi och inga fler får flytta in!"

Eller var det inte tänkt att Promenadstaden skulle bli mer av så här?

För att återkoppla till detta med ekonomin och den första bilden.
Nästa dyra långkörare för oss skattebetalare i stockholm: Nobel Center
Det återstår ett möte hos kommunfullmäktige om ett beslut om denna byggnad men redan nu köar bevararivrarna på att få lämna in överklaganden, vad kommer det att kosta i slutändan? Ingen som vet!

Projekt: Nobel Center. Tid från idé till första spadtaget: Från 1911 - ?. Kostnad: Själva byggnaden ca 1,2 miljarder kronor. Överklaganden: ca 1 miljard kronor, beroende på hur länge processen kommer att ta!
Bild: Chipperfield Architects

Oscar Freyre
2016-03-18


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...