onsdag 6 april 2016

Buller ska bekämpas inifrån!

Är bullret utifrån verkligen ett problem?
Foto: Ylva Nilsson

Senaste dagarnas debatt om bullernivån i staden har gett bostadsproblematiken mer syre åt brasan! Men, är bullret egentligen ett stort problem? Varför måste myndigheterna utgå från att folk kommer att bo i bullerutsatta områden livet ut? Finns det inte ny teknik som reducerar bullret? Kan folk få välja själva?

Stockholms handelskammare vill sänka bullernormen för att få fart på bostadsbyggandet. Bullernormerna utgör ett hinder i att lösa bostadsbristen då stora områden upptas som bullerstörda och icke lämpliga att bygga bostäder i.  Bullernormerna regleras i miljöbalken och myndigheterna, exempelvis Länsstyrelsen, följer dessa riktlinjer till punkt och pricka och försvårar byggloven. Inte ens tillfälliga bostäder klarar sig från nålsögat då man blint utgår från att buller är skadliga för den enskilde från dag 1.  Undersökningar visar att buller ger upphov till flera psykosomatiska och fysiska sjukdomar. Frågan är om inte det mesta orsakas av föråldrade ventilationssystem och omoderna elektroniska apparater i hemmen och på arbetsplatserna? 
Bullret utifrån kan man reducera med ny fönsterteknik och för en student förväntas tiden i en studentlägenhet vara begränsat. Många långvarigt bostadslösa personer kan tänka sig hellre ha tak över huvudet under en viss tid än att tacka nej till ett bullerutsatt hem.
Myndigheter agerar överdrivet i dessa frågor, antagligen för att dessa makthavare själva har redan ett hem att gå till, och blåser upp problematiken till absurda nivåer! 
Ska man ta tag i bullerfrågan på riktigt bör man fokusera på de onödiga ljud inifrån. Se till att byggherrar och elektroniktillverkare tänker om och skapa med hjälp av den nya tekniken ljudlösa alternativ. Att göra om motorleder till stadsgator är också ett sätt att möta den bullerkänsliga moderna stadsmänniskan!

Stockholms stad har sedan 2011 gjort bullerkartor och här visar jag det senast uppdaterade från februari 2015:
Hade man använt dBC skulle man ha fått de lägre frekvenserna med också!


Oscar Freyre
2016-04-06

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...