måndag 26 september 2016

Solvallastaden

Solvallastaden
(Pågående planarbete)
Solvallastaden (Bällsta) mitt emot Annedal 

Stockholms travsällskap och Stockholms stad (exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret) har påbörjat planarbetet för det 20 hektar stora området invid Solvalla. Planen inhyser 1200 - 1500 bostäder, skola, förskola och idrottslokaler med en eller flera sporthallar. En viktig del i denna utveckling är skapandet av en idrottscentrum med anknytning till Solvalla arenan.  
Mer besked från SBK kommer till senhösten och som då informerar hur den försenade Tvärbanan "Kistagrenen" kan komma att påverka projektet. Det är en ombyggnad av en påfart till Ulvsundaleden som försenar spårprojektet. 
Min notis: Om man flyttar på radartornet kan det få plats med ytterligare bostäder! Bilder: Solvallastaden


 Oscar Freyre
2016-09-26 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...