måndag 21 november 2016

Nya prognoser för Stockholms län

Nya siffror
gällande befolkningsökningen
för Stockholms län har inkommit.
Flygbild över mina hemtrakter. Foto: Helikopterfoto Stockholm

Svenska Dagbladet skriver om "överhettning" i byggmarknaden?
Illustration: Svenska Dagbladet. Källa: SCB

Fram till 2025 väntas befolkningen i länet öka med 17%, alltså omkring 380 000 nya invånare, jämfört med år 2015. Ökningen skiljer sig dock mycket mellan kommunerna (se diagram ovan). Enligt regionplaneringsrådet Gustav Hemming (SCB) kommer ökningen av planerade bostäder leda till överhettning och därför önskar han fler nyanlända i byggbranschen.  Han är rädd för att överhettningen också tvingar fram stora infrastrukturella satsningar. Är det inte en självklarhet? Om staden växer måste kommunikationerna naturligtvis växa med den. Frågan är bara vad för sorts kommunikationer man prioriterar? Titta bara på Östlig förbindelse, är det fortfarande nya biltunnlar man prioriterar? Nu finns det fler utrikesfödda i länet än folk födda i andra län, betyder det att strömmen från andra delar av landet avstannat? Den starka befolkningsökningen beror också på den oväntat höga barnafödandet. Just nu finns det 2 231 000 invånare i Stockholms län och SCB´s prognoser för 2025 säger att det kommer att finnas 
2 611 000. Personligen tror jag vi når de siffrorna redan till 2023 och att farhågorna för överhettning är stark överdrivna. Det man borde bekymra sig för är istället prisfallet för bostäder kontra prisökning för nyproduktion. Det är sådana siffror som kan ställa till vilka prognoser som helst!


Oscar Freyre
2016-11-21  Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...