fredag 30 december 2016

Norra Värtan

Vad är det som händer i
Värtan?
Flygfoto från Stockholms stad

Jag har tidigare postat om det som är på gång i Södra Värtan men det händer tydligen rätt mycket i den norra delen också!
Norra Djurgårdsstaden ska utökas med en konstgjord ö där staden planerar 1200 - 1400 nya bostäder, parker, torg och en vattenarena.
Lidingö stad har godkänt planerna för en ny bro som ska ersätta den gamla "järnvägsbron". Den nya bron är också till för spårvagn, cykel- och gångtrafikanter. Båda projekten har byggstart till 2018!Bilder: Adept&Mandaworks


Nya Gamla Lidingöbron!
Illustrationer: Knight Architects
 Bron sedd från Lidingö mot Norra Djurgårdsstaden och Kolkajen

Värtan har blivit ett hett område att följa under de nästkommande åren och det kommer givetvis att skildras här!
Gott Nytt År på er så länge!

Oscar Freyre
2016-12-30

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...