måndag 27 februari 2017

Stadsgårdshissen

Stadsgårdshissen?
Staden slår nu fast om en bättre kommunikation mellan Söders höjder och Stadsgården!
Alternativ 1: En högbro från Söderbergs ateljé (Carl Antons) till en Katarina-tvillinghiss ner till Stadsgården vid Fotografiska! Tyréns-Stockholms stad.

Katarinabergets bussterminal kommer att ha sin mynning mot Stadsgården där Söderbergs trappor finns och då måste man lösa problemet genom en bro över motorleden.
Skönhetsrådet: "Å andra sidan bedöms en ny hiss ha en stor påverkan i stadsbilden". Sedan när blev stadsbilden fixerat?
Länsstyrelsen kan inte tänka sig att man tar bort trapporna utan ser hellre till att folk svävar i livsfara varje gång de tar sig förbi mynningen av bussterminalen för att ta sig till trapporna! 
Det finns fyra förslag varav det ena handlar om en överdäckning av Stadsgården sista biten in mot Slussen och den är minst tre gånger så dyrt som de andra två! 
Alternativ 1, vilket är min favorit som har plats för cykel, har en kostnad på 23 miljoner.

Alternativ 2: som en förlängning av Rentiernas gata. Tyréns-Stockholms stad

Alternativ 2 ser ut som en förlängning av kryssningsterminalens passagerargång! Kostnad 23 miljoner.

Alternativ 3: Här vill Stadsmuseet behålla trapporna utan minsta tanke på de rörelseförhindrade eller äldre som vill ta sig till upp eller ned!

Alternativ 3 är från Stadsmuseets snåla lösning bara för att bevara trapporna och har en kostnad på 12 miljoner. Bortkastade pengar då den skulle göra varken till eller från sett ur en större användningsområde!


Alternativ 4: en över 100 miljoner dyr överdäckning som kan bli klar tidigast 2025!

Alternativ 4 är för dyr och för komplex för att bara gagna ett fåtal flanörer och cyklister så den bör istället utredas för en någon större projektering som berör en större målgrupp.  

Klart att alternativ 1 borde vara givet och en sådan ny tillslag i stadsbilden kommer bli en av stadens större turistattraktioner i framtiden!

2017-02-27
Oscar Freyre
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...