måndag 4 februari 2019

Antagande Q4 2020 för Tellus Towers

Ett antagande väntas Q4 2020
om LFV ger grönt ljus!
Tellus Towers. Bild: SSM

Häromdagen kom glädjande nyheter om den nu över 11 år gamla projektet Tellus Towers i Telefonplan. stadsbyggnadsnämnden beslutade att ge projektet grönt ljus för detaljplanearbete med samråd och utställning Q3 och 4 2019 samt ett antagande till Q4 2020. 
I projektet ingår också ombyggnation av tunnelbanestationen samt totalt fyra nya kvarter i direkt anslutning till stationen (se karta). Staden skriver dock i sin remiss att både flygningsvägar och Försvarets intressen måste studeras vidare. Som jag har förstått sedan tre år tidigare är att försvaret redan gett sitt godkännande men att Luftfartsverket kritiserat det höga projekteringen trots att husen kommer stå utanför flygsäkerhetszonen? Varför hålla på att utreda ytterligare? Är det ett sätt för myndigheter att säga att det är de som bestämmer? Det som media målat upp om beskedet är långt ifrån "klart" alltså, även om vi vet att Skönhetsrådet sagt nej till detta (som om det vore överraskande) fattas det stora instanser som ska säga sitt, igen! Dessutom måste planen godkännas även i kommunfullmäktige.


Kartan ovan visar den övergripande planen för hela projektet med en ny park, ett nytt torg, förskolor, handel och service. 

I media framgår det också att Tellus Towers blir Europas högsta bostadshus, vilket inte heller stämmer. Vi har Karlatornet i Göteborg som med sina 245 meter blir klart högre och i London byggs The pride, ett 240 meter högt bostadshus. I Moskva byggs det just nu två bostadstorn varav det högre blir 337 meter högt, alltså 100 meter högre än Tellus, och det andra 290 meter!


Entrén till skyskraporna från Mikrofonvägen enligt Wingårdhs och SSM

Staden har å andra sidan uttryckt sig att de ser väldigt positivt på detta projekt då det har en sådan pass hög exploatering att överdäckning och ombyggnation av infrastrukturen lönar sig. Station Telefonplan kommer då att fördubbla sin trafik och utmaningen kommer leda till nya lösningar för hela denna del av staden! 


Entré till tunnelbanan från Telefonvägen

Totalt innehåller projektet "Centrala Telefonplan" 1500 nya bostäder och blir då stadens i särklass tätaste stadsdel! Telefonplan kommer även att bli en ny knutpunkt för kollektivtrafiken och självklart då en mycket intressant stadsdel för hela regionen tillsammans med de andra projekten som är på gång där, exempelvis Nya designens hus, Kobra och The Brick.Vy från taket till det lägre huset som kommer, enligt byggherren, att hysa spa- och relaxavdelning. Det högre huset (237 m 78 våningar) kommer hysas med restaurang och skybar, bara det är värt att vänta på i fyra år!


Kartan är från LFV´s uppgraderade flygsäkerhetszon från 2012. Tellus towers placering är markerad med en lila cirkel:


Andra projekt i Telefonplan är den nya idrottshallen vid Västbergaskolan. En stor anläggning för inomhusfotboll och gymnastik!


Oscar Freyre
2019-02-04

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...