Botkyrka-Salem

Yttre projekteringar
Botkyrka & Salem
Förslag från 2015 på nytt kommunhus i Botkyrka. Bild: Norrkonsult

Vad är på gång i Botkyrka och Salem?

Nya Hallunda centrum
Vy över Hallunda Centrum med ny bussterminal och ett 25 våningar högt bostadshus. 
Södra porten
Södra porten invid E4 vid Eriksberg. Förhoppningen är att projektet skall vinna laga kraft till första kvartalet 2018
Ny handelsplats och upplevelsecentrum!

Karta för förslaget Södra porten


Tegelbruket 1
(från juni 2016)*********************** 


2016-12-19
Nya Fittja Centrum
300 - 500 nya bostäder
Status: Påbörjad
Arbetet med att omvandla Fittja Centrum startades i höstas.
Arbetet kommer ske under 5 etapper. Flera läckra höghus kommer pryda det nya centrumtorget, ett av de är Fittja Tower med 17 våningar!
Bilder från Enter Arkitekter AB


Fittja Tower till vänster i bild


***********************
Oscar Freyre

1 kommentar:

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...