onsdag 6 januari 2016

Tillbaka till forntiden

Tillbaka till forntiden
eller "kvar på ruta ett!"
Nej till nya Gallerian! Illustration: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Stockholm har det senaste året tagit två steg framåt och tre tillbaka! Krafter som vill stoppa stadens utveckling verkar ha synkroniserat sina offensiv. Här är deras resultat:


Bakgrund:

År 2015 blev ett katastrofalt år för Stockholms stadsutveckling då flera så kallade rådgivande instanser, domstolar och diverse myndigheter ratade och stoppade ett flertal av de större projekten som var på gång. Instanser som exempelvis Skönhetsrådet, Stadsmuseet och Samfund St Erik har konsekvent kämpat för utfall som leder till att stoppa allt sorts "utstickande och störande" byggprojekt för att bevara staden som ett museum i kolossalformat. Boverket och förvaltningsmyndigheter tillsammans med Länsstyrelsen har utökat betydelsenivån på sina "riksintressen" till att gälla all byggnation äldre än 90-talet, såväl övergivna industribyggnader till skorstenar, för att försvåra rivningar, renoveringar och nybyggnationer kring dessa nya upphöjda riksintressen! 

Luftfartsverket och Försvaret har i elfte timmen strategiskt väntat med att lägga in sina överklaganden till samtliga domstolsinstanser för att fördyra byggherrarnas projekt och därmed lättare få dessa att ge upp de. Då det inte finns några ersättningskrav på ett förlorad domstolsbeslut tar man givetvis chansen att vänta in i det längsta för att få bästa möjliga resultat. Naturvårdsverket har via Länsstyrelsen kämpat för att få igenom supersnabba beslut om nya naturskyddade områden i samband med att planförslag offentliggjorts. Detta gäller både för bostadsprojekt som infrastruktur.
Riksdagen stoppade regelvidrigt och i bästa Sovjetstil regeringens utredning om Bromma flygplats. En utredning som skulle undersöka om trafiken från Bromma kunde flyttas till Arlanda och på så vis göra plats för en ny stadsdel.  Utredningen censurerades!  
Till sist har det visat sig att myndigheterna har sina "heliga kor" runt om i staden vars verksamhet man försvarar mot inskränkningar till varje pris, exempelvis Swedavia och Fortum! Dessa två halvstatliga bolags verksamheter skyddas som de vore en blandning av "byggnadsminne och kassakor".  Deras affärer och expansionsplaner får icke störas eller inskränkas vare sig det gäller nya bostadsplaner eller för att skapa nya arbetstillfällen. Detta är inget annat än myndighetstyranni av värsta graden. En tyranni med fritt spelrum, orsakat av en kollapsad och handlingsförlamad stadsledning, och uppbackad av samtliga myndighetsinstanser som anser att Jantelagen är Sveriges Sharialag!  

Det här är resultaten av deras bakåtsträvande bevarelseiver, höjdskräck och myndighetsmissbruk:

Feb 2015
Tellus tower är ett bostadsprojekt som varit känt i sju till åtta år. Länsstyrelsen väljer att vänta med att tillkännage Försvarets överklagan tills et att detaljplanebeslut skall tas!

Såhär svarar Stockholms stads Bo Bergman i frågan från DN:
- Så staden skyller på Länsstyrelsen?
- Det är inte konstruktivt att skylla på någon!


Mars 2015
Efter överklagan från den heliga kon Fortum och diverse naturvårdsorganisationer som tycker att huset skulle vara synligt från Nationalstadsparken stoppar Mark- och miljödomstolen planerna på Gasklockan!Sept 2015
Trots att detaljplanen för Norra tornen vunnit laga kraft och Länsstyrelsen sagt ja överklagar Luftfartsverket projektet!Nov/Dec 2015
Utredningen av Bromma flygplats stoppas av Riksdagen, anledning okänt! Många av Brommas flyglinjer går till södra Sverige och är subventionerade och att ha Bromma är ett sätt att ha kvar subventionerna trots att utvecklingen av inrikesflyget stagnerat! 
Rena censuren menar Mp's Daniel Hellden!

Skanskas stora kontorskomplex i Hammarby sjöstad stoppas av Mark- och miljööverdomstolen efter överklagan av den heliga kon Fortum! Fortum anser att kontorsarbetarna skulle "lida" av att få rök från värmeverkets skorsten. Vad röken innehåller vill de dock ej kommentera. Det egentliga anledningen är dock att Fortum har expansionsplaner på området där Skanska tänkte bygga det 80 000 kvm stora kontorskvarteret Stockholm One!Dec 2015/ Jan 2016
Länsstyrelsen stoppar planerna för Urban Escape eller som Skönhetsrådet kallar den "Monstergallerian". I ett remiss skriver de till staden att huset skulle vara synligt från Skeppsholmen och då börjar man ju undra om Skeppsholmen också är en av dessa heliga kor?
All denna höjdfobi leder bara till utglesning av staden som i sin tur tvingar fram dyr infrastruktur, är det så vi egentligen vill ha det? Om detta monstruösa undergrävande av Stockholms stadsutveckling fortsätter kan vi bli omsprungna av Göteborg till 2025. Vissa har inte förstått att en stad måste utvecklas för att behålla sin dragningskraft! Nu är vi tillbaka till ruta ETT och Shariaanhängarna har fått oss tillbaka i forntidsmentaliteten igen!
Gott nytt år!


Oscar Freyre
2016-01-06


2 kommentarer:

  1. Nu får Fortum välja, antingen släpper de igenom gasklockan eller också Stockholm One, de kan fan inte stoppa bägge på så lösa grunder.

    SvaraRadera
  2. Det är oroande att Mark- och miljööverdomstolen tagit sig an Fortums båda överklaganden. Kan MMÖD döma olika i liknande fall? Om de inte gör det kan nog Skanska gå vidare med sitt fall och därmed skulle MMÖD uppfattas som en godtycklig instans! Det näst bästa vore om parterna gjorde upp. Skanska och Oscar Properties kan vara med och finansiera förändringar i värmeverkens utsläpp, eller nått åt det hållet! Det allra bästa vore att Fortum flyttar sina värmeverk bort från tätorten!

    SvaraRadera

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...