tisdag 19 april 2016

Klinten i Nacka

Gamla färgfabriken
Klinten blir del av ny spännande stadsdel i Nacka!

Illustrationer: Arkitekter Ahlqvist & Almqvist

Nacka kommun fortsätter sin strävan att göra Sicklaön mer urbant och det är glädjande med tanke på dess närhet till innerstaden och Hammarby sjöstad samt Tvärbanans förlängning. Projektet Klinten, vars namn är tagen från färgfabriken som på 90-talet huserade många konstnärsateljén, ska förtätas ordentligt! Bland annat planeras det en 32 våningar hög bostadsfastighet men områdets karaktär vill Nacka ha mer som kontor- och handelsplats. Det är ett mycket spännande projekt!
Från Nacka kommuns hemsida

Plankarta över området

Ur Start-PM från maj 2014

Oscar Freyre
2016-04-19


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...