tisdag 31 januari 2017

Saurons öga övervakar höghusplaner i Stockholm

Saurons öga (LFV)
övervakar alla höghusplaner
i Stockholm!
Likt Saurons öga i Mordor (Sagan om ringen) övervakar Luftfartsverket alla höghusplanerna i Stockholm men de gör det väldigt ineffektivt och mycket kostsamt för samhället!

Sagan om de två tornen fick nytt liv förra veckan när LFV lät basunera ut att Innovationen måste stoppas! Det ena av de två tornen i Hagastaden, som byggbolaget Oscar Properties börjat bygga, har i princip två bygglov beviljade. Trots det vill den arroganta myndigheten stoppa bygget för de anser det kommer skada radarsystemet vid flygplatsen. Tidigare lät det att tornen var för höga för inflygningsvägen trots att inflygningen inte passerar där och flygplatsen ligger 4,5 kilometer därifrån. Vad är det LFV är så rädda för kan man undra? 
Deras omedgörliga attityd grundar sig på att de fick utökad flygsäkerhetszon 2014 i samband med att Bällstaradarn uppgraderades och tog över Gottröras och Uppsalas primära radarsystem, ett system där både militär och civilt flyg registreras. Konsekvenserna av detta nonchalerades helt och strävan av allt starkare dominans i luftrummet resulterade i en löjeväckande hyvelmaskin för all nybyggnation högre än 83 meter! Högre flygbuller och större flygplan plus ett nytt trafikavtal som ger flygplatsen tillstånd att trafikera fram till 2038 ledde till ett förödande resultat till begränsad stadsutveckling för hela storstadsregionen! Till priset av vad? En medioker och av näringslivet överreklamerade flygplats vars verksamhet gott och väl ryms i Arlanda, Skavsta och på sikt genom en satsning på ny flygplats i Södertörn och på höghastighetståg. 
Detta kan dock lösas väldigt billigt redan på kort sikt genom att återstarta Uppsala men LFV, som vill komma billigt undan, vill att Stockholm betalar flytten. (Länk till artikel här: SVT) Det handlar om runt 40 miljoner kronor som i mitt tycke borde LFV stå för eftersom de har lagt beslag på Stockholms luftrymd!
Bild tagen lördag 28 januari 2017. Febrilt verksamhet vid bygget i Hagastaden trots det gaphalsiga beskedet från LFV!

Att Stockholm skulle vara den enda staden i hela världen som inte skulle kunna lösa problemet med att bygga högt, ett måste för att lösa den akuta bostadsbristen och spara på grönområden, är patetiskt och grundar sig på myndighetstyranni! När man tittar på en karta över Londons flygplatser så förstår man ju!


Många anställda chefer inom näringslivet och hos de långväga politiker/tjänstemän vurmar överdrivet mycket om Bromma flygplats betydelse.  Som om det vore den viktigaste länken i deras tillvaro utan att reflektera på vanliga arbetares dagliga arbetspendling där avstånd till jobbet är en verklighet man måste ta hänsyn till och inte en rättighet. Det handlar om promille av den totala arbetsinsatsen för regionen och ändå kan de påverka utslag och avsluta utredningar påbörjade av regeringen. Dessa förstår inte heller att flygplatsens ringa kapacitet kan lösas på effektivare sätt! Flygplatsen i sig självt är begränsad och har nått den kapacitet den någonsin kan få och varför då inte satsa på en ny flygplats (bana) som har större utvecklingsmöjligheter på längre sikt?

Från bloggen: Fredman på Kvarnberget (klicka på bilden för bättre upplösning)


Här nedan är mitt förslag på var en flygplats i Södertörn skulle kunna ligga:
Om landningsbanan och inflygningsvägarna ligger i en nord/sydlig riktning kan de inte påverka stadens samhällsuppbyggnad såsom fallet Bromma flygplats gör! Flygplatsen är tänkt som en inrikes-filial till Arlanda.


En nedläggning av Bromma flygplats skulle dessutom ge tiotusentals nya bostäder i flygfältet och om man skulle bygga en ny flygplats i Södertörn skulle det också skapa stora möjligheter till nya arbetsplatser för de södra stadsdelarna. Arbetspendlingen mellan norr och söder skulle minska drastiskt och storstadsregionen få en balanserad struktur i samhällsuppbyggnad!

  Ett helt Södermalm skulle få plats i Bromma flygfält! Bild från bloggen: Stockholm 2.01


 Så, det enda som fattas är sunt förnuft och 40 miljoner kronor så slipper stadsbyggnadskontoret komma i kläm gång efter gång så fort nått högt ska byggas och Saurons öga kommer med jantefingrarna!
Det finns dock hopp om bygget ändå och det är att byggloven vunnit laga kraft! Länk till detta finns här: Vi i Vasastan 


Oscar Freyre
2017-01-31


3 kommentarer:

  1. Allt du säger om LFV stämmer ju, men vad har det egentligen med Bromma som flygplats att göra? Att LFV framhärdar i att det inte går att bygga högt är ju bara trams, som du mycket riktigt påpekar så är det bara 40 msek i radarinvestering som behövs. Att Stockholm ska kunna ha en cityflygplats och samsa det med skyskrapor är en självklarhet!

    SvaraRadera
  2. Andy, Bromma flygplats tar inte bara ett stort flygplatsområde inom tätt bebyggt område i anspråk utan också dess in- och ut-flygningsvägar som begränsar stadsuppbyggnaden. Flygplatsen ligger som en barriär för utvecklingen av Storstockholm då den ligger för nära stadskärnan! Dessutom vore en satsning på en flygplats på den södra sidan av storstan en utlösande faktor för att sätta igång nödvändiga investeringar av industriell infrastruktur som kan skapa jobb för de som bor på Södertörn. Arbetspendlingen mellan norr och söder måste begränsas för att inte Mälaren skall proppas igen av vägar och annan transportmedel vilket också är en dyr långsiktig lösning på infrastrukturella satsningar. Flygplatsen bör då ligga nånstans mellan 3 till 3,5 mil från stadskärnan för att etablera sig och samtidigt ge plats för staden att kunna växa under överskådlig tid. OF

    SvaraRadera
  3. Arlanda behöver inte en fjärde bana för att ta över Brommas trafik, man behöver bara nyttja den befintliga bankapaciteten bättre, något som Swedavia verkar sakna kompetens till. En billig förlängning av de tre befintliga banorna ökar även kapaciteten. Men Swedavia satsar på köpcentrum, kontor och hotell på Arlanda i stället. Se hur Kastrup klarar fler passagerare med färre banor http://www.flygtorget.se/Aktuellt/Artikel/?Id=11885

    SvaraRadera

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...