Hagastaden

Höga projekteringar:

Hagastaden 
västra & östra


Hagastaden hör till de största och mest tättbebyggda nya stadsdelarna som växer fram i dagens Stockholm. 6000 bostäder och 50 000 arbetsplatser på ett 96 hektar stort område (nästan 3 Gamla stan). Området kommer få några höghus varav Norra tornen blir de högsta med 35 våningar och 125 m för Innovationen (just nu Sthlms högsta hus) samt 30 våningar och 105 m för Helix. De blir porten mellan Solna och Stockholm.
Hagastaden är indelad i 2 stora detaljplaner, östra och västra. 

Västra Hagastaden:

Einar Mattson 

Kv Forskaren. 3XN

Torsplan


Norra tornen i slutet av april 2020


Östra Hagastaden

Status:
Detaljplan presenterades i mars 2020
Samrådsperiod fram till 26 maj 2020

HSB´s Jubileumstorn
24 våningar

Bilder: Dinell-Johansson och HSB


Sidstart: 2020-05-09
Oscar Freyre

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...