onsdag 9 april 2014

Slussens bussterminal version 2

Nytt förslag till provisorisk bussterminal i Slussen

 Den provisoriska bussterminalen under Glashuset. Bild; DN STHLM
Matarstationen vid Henriksdal station. Bild; DN STHLM

Då bussterminalen i Katarinaberget fick nyligen på nöten av Miljödomstolen har staden tagit fram en ny provisorisk lösning. Den nya terminalen skall ligga vid Stadsgårdskajen, under Glashuset (KF), och kommer att ha samma konstruktionslösning som Liljeholmens bussterminal där bussarna får backa för att åka iväg. Den nya bussterminalen innebär att Saltsjöbanans slutstation blir Henriksdal. Där skall matarbussar ta passagerarna vidare till Slussen. Den provisoriska bussterminalen är tänkt att tas i bruk till årsskiftet 2016/2017 och till 2019 skall den avlösas av Katarinabergets bussterminal. Från bussterminalen skall passagerarna slussas till Tunnelbanan via en gångtunnel under den nuvarande Slussen.
Om tunnelbanan till Nacka kommer igång samt den nyutkomna planerade Österleden byggs ut så tror jag att denna lösning vore tillräckligt. Katarinabergets bussterminal blir då i mitt tycke överflödig (överdimensionerad) och då kan man satsa på någonting annat som tar mindre plats men ändå komma allmänheten till nytta. Förslag på det?

Oscar Freyre 2014-04-09


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...