tisdag 9 december 2014

Motståndet växer om Nobelcentret

Kommer det nya Nobelcentret
att bli en ny "Slussen"?


Det börjar torna upp starka protester kring bygget av det nya Nobelcenter på Blasieholmen.  Kritiken baserar sig på både utformningen som placeringen av huskroppen som man menar "stör Stockholms unika siluett". Kritiken kommer från olika håll bland annat från Skärgårdens trafikantförening då de är oroliga att skärgårdstrafiken kommer att drabbas!? Platsen; Blasieholmen, är tydligen för centralt och man är rädd för de många busslaster som en nobelfest utgör. Många vill bevara det gamla Tullhuset från 1876 vars existens få visste om innan arkitekttävlingen kom igång! 
Nobelcener är ritad av arkitekterna David Chipperfield och Christoph Felger som inte förstår kritiken. I mitt tycke var deras förslag inte det bästa men jag tycker att platsen är väl vald och att det är oerhört viktigt för staden och Nobelstiftelsen att detta institution byggs! 
Om man ska kalla något för "unikt" så är det just ett Nobelcenter, var finns ett sådant någon annanstans i världen? Inget annat ikon har betytt så mycket för Stockholm som just detta och jag förstår inte problemet? Det finns personer som fått blodat tand då de lyckats stoppa nya, demokratiskt beslutade, stadsområden och som gärna testar hur långt de kan gå. En sådan bevarelseivrare är Björn Tarras Wahlberg, mannen som fick Lidingös stadsutveckling att stagnera, och denne man har gett sig in i leken att på alla sätt och vis stoppa bygget av Nobelcentret! 
Det hela kan sluta som ett nytt "Slussen" eller Förbifarten, som varken går framåt eller bakåt, vi tycks ju befinna oss i en sådant tid just nu där all stadsutveckling och infrastruktur pausas för att det kostar pengar!

Blasieholmen

Oscar Freyre 2014-12-09


9 kommentarer:

 1. Angående ekonomin m.m. :
  Under hela förberedelsen för Nobel Center inom Stockholms stad satt nuvarande VD:n i Nobelhuset AB, Susanne Lindh som stadsbyggnadsdirektör. Stadsarkitekten Karolina Keyser satt dessutom i juryn som valde ut det vinnande förslaget. Stockholms stad avstod gratis tomten som tidigare ordf. i Nobelstiftelsen Marcus Storch värderade till en miljard. Nobelhuset AB ska visserligen betala 4 milj i tomträttsavgäld till Stockholms stad men samtidigt ska staden bidra med 10 milj/år till driften och staten med 30 milj/år. Dessutom ska staden iordningställa marken för 125 milj. kr. Manegen är krattad - men vilket annat privat företag skulle gynnas på detta sätt ?

  Stockholm är en sjöstad - men ingen sjösinnad stad, som Sven Barthel en gång sa. Kanske finns det många som aldrig gått förbi Nationalmuseum norrut och därför inte känt till Tullhusets existens. Nu har sjöfarten redan fördrivits från de rivningshotade byggnaderna som klassats som särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt, liksom hela hamnområdet. De som brukar passera vet att Waxholmsbolaget tidigare haft både kontor, verkstad och förråd i byggnaderna. Nu har bolaget, tillsammans med det serviceföretag som tjänar den lokala och regionala sjöfarten fått lov att utrymma allt och flyttat till Beckholmen där det råder brist på kajplatser.
  Planen är nu att riva magasinen och tullhuset och sedan schakta bort hela tomten ner till nio meter, leda bort grundvattnet (vilket kan hota Nationalmuseums grundläggning, frakta bort enorma mängder lera och sten mitt i centrala staden, och sedan uppföra den gigantiska betongbyggnaden som kommer att förmörka Nationalmuseum och störa de fria vyerna över udden mot Skeppsholmen. Nobel Center kommer att bli högre än alla andra byggnader på holmen och även från hovet har kritiska synpunkter framförts då utsikten från slottet påverkas.

  SvaraRadera
 2. http://www.svd.se/kultur/motstandet-mot-nobelhuset-vaxer_4165707.svd

  Heikenstens diplomatiska kommentar till Drottningen är för bedårande.

  SvaraRadera
 3. När man läser kommentarer från personer som "Bosse L" ovan får man nästan intrycket att motståndare till nybyggen i staden rör sig någonstans i gränslandet mellan psykisk hälsa och ohälsa.

  Bosse tror alltså på fullt allvar att byggnadsingenjörer från Arup, Tyréns eller WSP inte skulle kunna bygga ett hus på platsen. Det är nästan skrattretande, men mest tragiskt att läsa. Att sen Nationalmuseum skulle hamna i skugga är inget annat än rent nonsens. Det är ingen skyskrapa vi talar om här! Huset är mindre än Nationalmuseeum och bara lite högre än de träd som står tätt intill museet idag, och i ungefärlig höjd med de andra husen på platsen. Se volymbild här:

  http://i.imgur.com/Uskusua.png

  Jag tyckte inledningsvis att huset såg lite tråkigt ut, men efter att detaljgranskat planen så tycker jag att den är smått briljant. Huset, som kommer att vara klätt i sten, glas och mässing kommer att passa bra in i omgivningen och vi får nya publika ytor, café och restauranger på en plats som idag är ganska död.

  SvaraRadera
 4. Barrington, din kommentar om min och andras psykiska hälsa tycker jag var ett riktigt lågvattenmärke. Jag får väl kontra med: "only dead fish follow the stream".

  Till saken: Nobel Center blir högre än alla omkringliggande byggnader inklusive Nationalmuseum och blockerar sikten rakt norrut från de nyligen återöppnade fönstren på Nationalmuseums norrsida. Dessutom kommer NC att sticka upp över NM från Slottet sett.
  Visst skulle det vara trevligt med fler restauranger och caféer, men det behövs inget Nobel center för. Däremot behövs de rivningshotade husen för sjöfarten, men sjöfart är inget som prioriteras längs kajerna i dagens Stockholm. I och med bygget av NC försvinner den levande historiska hamnkaraktären.
  Att området och byggnaderna har misskötts av staden och därför ser mycket nedgångna ut är helt klart - men givetvis till fördel för NC-projektet.
  Att jag skulle tro att Arup, Tyréns eller WSP inte skulle kunna bygga ett hus på platsen vet jag inte var du fått ifrån. Kan du upplysa om vilken resp. del av schaktningen och byggnationen på Blasieholmen som de tre ska ansvara för ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. >"Blockerar sikten rakt norrut från [...] fönstren från Nationalmuseums norrsida"

   Men kära Bosse, har du aldrig sett fönstren i Nationalmuseum? De få fönster som allmänheten har tillgång till är högt över golvet, så man ser oftast inget annat än trädkronor eller himmelen norrut -- i bästa fall, om de inte är igendragna för att skydda konsten som hänger där. Tack vare Google kan alla se hur det ser ut:

   http://goo.gl/mydIhL

   >Dessutom kommer NC att sticka upp över NM från Slottet sett.

   Oj, så farligt! Nobel Center kommer att vara ungefär lika brett som Hotell Lydmar, och är placerat direkt bakom den byggnaden, på samma plats som Tullhuset. Knappt någon som står på marken framför slottet kommer att kunna se någonting av byggnaden på sommaren när träden är gröna, och i värsta fall kommer Kungen kunna se taket på byggnaden från någon av de högre våningarna på slottet.

   >I och med bygget av NC försvinner den levande historiska hamnkaraktären

   Platsen är idag inte speciellt levande. Med Nobel Center skulle vi kunna få en ny fin park, där utsikten inte skyms av gamla halvruttna träskjul, som bara nyttjas av ett fåtal yrkesmänniskor.

   >Att jag skulle tro att Arup, Tyréns eller WSP inte skulle kunna bygga ett hus på platsen vet jag inte var du fått ifrån

   Men det är ju ingenjörer från någon av dessa bolag -- experter på anläggnings och byggnadskonstruktion -- som kommer att utföra planering och bestämma hur husets grund ska byggas. Något du trodde "kan hota Nationalmuseums grundläggning"...

   Radera
 5. Det är bl.a. AIX arkitekter som skall bistå Nobelhuset AB lokalt. WSP har tagit fram fram underlag för ansökan om bortledning av grundvatten. I vilket läge kommer Tyréns och Arup in ?
  Markundersökningarna är inte klara. Hela tomten ska schaktas bort ner till nio meter eller mer. Ansökan om schaktning och bortledning av grundvatten är inte färdigbehandlad ännu och detaljplanen är inte antagen. Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet kommer att prövas av mark- och miljödomstolen. Så här sägs i ansökan: "På grund av den dränering som måste ske i byggskedet kan sättningar bildas i leran
  som en följd av det minskade portrycket (det hydrostatiska tryck som uppstår från
  grundvattenytan och nedåt). Sättningar i leran kan orsaka skador på exempelvis byggnader som är anlagda på lera eller på ledningar i det aktuella området."
  Vi vet alltså inte i nuläget vilka skador som kan uppkomma eller hur dessa ska kunna undvikas. Men visst ska man alltid lita på experter, de kan aldrig göra misstag !

  Fönstren norrut i NM har sedan länge varit oåtkomliga för allmänheten - men har nu under renoveringen öppnats upp. Enligt NM själva kommer de större publika ytorna tillsammans med de nya siktlinjerna och kontakten med staden och vattnet att överraska framtidens besökare mest. Men du vet tydligen redan hur det kommer att se ut. Har du några bilder ?
  Det är helt uppenbart att Nobel Center, som blir högre än NM kommer att blockera delar av sikten rakt norrut mot Strandvägen och vattnet från de återöppnade fönstren.
  Nobel Center kommer även att sticka upp över taket på Nationalmuseum från Gamla Stan sett, från Slottsbacken kommer det att sticka upp över det lägre Lydmars. Inga träd kommer att skymma, eftersom de inte är tillräckligt höga. Det kommer att bli ett främmande inslag och helt skilja sig från övrig arkitektur i detta område av kulturellt riksintresse.

  SvaraRadera
 6. Vad man än bygger i innerstan så blockerar det utsikten för något annat. Med detta faktum vill jag påstå att städer ändå byggts upp annars hade de inte funnits! Det gamla sjömagasinet, eller tullhus, var en bortglömd parentes i stadsbilden ända tills NC kom upp på tapeten och folk plötsligt födde sympati för den. En typisk rektion för konservativt tänkande eller som man säger i ett mer folklig uttryck: Man saknar inte kossan först den är borta! Nobelkalaset har ändå satt staden på världskartan så jag tycker att vi bör ha överseende med dess kommande förändring i gatubilden, oavsett vilket håll man sneglar från. Jag tillhör de som respekterar dess betydelse för vår huvudstad och för Sverige och då kan ett bortglömt tullhus inte spela en större betydelse mer än att man i värsta fall kan flytta den till ett ställe dit folk kan vallfärda dit för att glänsa sig i dess prakt och glans! Våga förändring! OF

  SvaraRadera
 7. Det är inte bara byggnaderna, det är hela hamnmiljön som förändras/utplånas.
  Att du säger att tullhuset och magasinen var bortglömda är lite märkligt, eftersom alla användes av den rörliga sjöfarten tills vräkningarna 2014. Hela Waxholmsbolagets skärgårdsflotta och även andra rederiers fartyg använde och var beroende av både magasinen och tullhuset. Det kallar du en parentes. Det är möjligt att många av de som inte besökte området regelbundet och de som inte känner till vår hamn och skärgård inte heller kände till byggnaderna och deras funktion. Nu är det dock så att den lokala sjötrafiken ökar och behöver fler - inte färre - kajplatser och byggnader för verksamheten.Att du bara talar om "gatubilden" - tycker jag ger en vink om att du inte är intresserad av sjöfarten och inte heller tänker på vyerna från sjön. Nu är frågan om vilket som är konservativt - att vilja bygga en betonglåda utan minsta anknytning till sjöfart på bästa hamnplats, eller att värna den ökande sjöburna kollektivtrafikens behov (och samtidigt bevara en unik del av Stockholms inre hamnmiljö). F.ö. har väl knappast tullhuset någon "prakt eller glans", utan utgör ett litet men vackert hus som fortfarande, tillsammans med hamnmagasinen fyller en vardaglig funktion. Vardagliga funktioner kan vara nog så vackra om man kan sätta dem i sitt rätta sammanhang och förstå dem. "Prakt och glans" behöver nödvändigtvis inte ligga på kajerna. Men en sak har du alldeles rätt i - man saknar inte kossan förrän den är borta, eller som det egentligen brukar uttryckas "förrän båset är tomt", vilket betyder att man inte inser negativa konsekvenser av sitt handlande förrän efteråt. Så rätt !

  SvaraRadera
 8. PS Barrington.
  Den Google-bild som du hänvisar till är tagen 2012 - innan Nationalmuseum stängdes och innan fönstren mot norr återöppnades. Med andra ord vilseledande.
  Så här skriver Fastighetsverket själva:
  "En av de mest iögonfallande förändringarna med renoveringen är att en stor del av byggnadens över 300 fönster, tidigare igensatta för att skydda konsten mot skadligt ljus, öppnas upp. "
  "Att alla fönster åter är framtagna gör mycket för helhetsupplevelsen. Det gör också att byggnadens förnäma placering i staden blir tydlig. När du vandrar runt i salarna möts du av utblickar mot Strandvägen, Skeppsholmen och Stockholms slott."

  Mycket har alltså hänt sedan Google-bilden togs 2012 !

  SvaraRadera

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...