onsdag 2 september 2015

Stockholms hamnar

Om Stockholms hamnar


Stockholms hamnar är idag ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms kommun. Bolaget driver hamnarna Värtahamnen, Kapellskär, Nynäshamn och Norvik, Stadsgårdshamnen, Skeppsbron och Frihamnen. År 2009 passerade 9 miljoner ton gods och över 12 miljoner passagerare genom Stockholms hamnar. 
År 2008 undertecknade SH ett avtal med världens största hamnoperatör Hong Kong baserade Hutchison Port Holdings om att bedriva containerverksamheten på Frihamnen. Avtalet inkluderar också driften på den nya godshamnen i Norvik!

Värtahamnen
eller som den kallas på engelska:
The Royal seaport

Värtahamnen anlades 1879 till 1886 och 2016 skall den nya Värtapiren, som är lika stor som resten av Värtahamnen, med sina fem kajplatser stå klart för kryssningsfartygen! Här nedan kan ni se en film från juni 2015 om hur arbetet fortlöper:
Frihamnen
Namnet kom till då staden ville ha en hamn där gods och varor inte behövde förtullas och därför anlades Stockholms frihamn år 1919.
Idag är frihamnsverksamheten nedlagt och hamnen används mestadels som passagerarhamn. 
Nedan: en bild på Frihamnen år 1930
På 50-talet blev Frihamnen Stockholms lagringshamn med stora magasin av kyl-, frys- och spannmålsvaror.

Den vackra Magasin 1 från 50-talets glansdagarNorvik

Den nya hamnen strax norr om Nynäshamn kommer att omfatta en yta av 600 000 m2 och 7 kajplatser med totalt 1400 kajmeter!  Det planerade containerhamnens kapacitet ska uppgå till 300 000 conteinrar per år, att jämföras med Shanghais 25 miljoner! 
Totalt sett hamnar Stockholms hamnar på en sjätte plats i Sverigelistan när det gäller gods men på första plats när man räknar passagerare!

Lista över Världens 40 största hamnar!
(Uppdelat i gods- och containerkapacitet)
Källa: AAPA World ports ranking 2009

Oscar Freyre
2015-09-02
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...