söndag 8 november 2015

Nya T-uppgångar vid Fredriksdal

Nya Tunnelbaneuppgångar
vid Fredriksdal
Skanskas jätteprojekt i Fredriksdal/Mårtendal kan få en egen tunnelbaneuppgång till Blå linje vid Gullmarsplan! Höghuset Stockholm One börjar byggas nästa år och kommer få 30 våningar samt ha en skybar högst upp!

Nya förslag av tunnelbanesträckningen av blå linje söderut har kommit. Det handlar om att stänga Globen och Enskede gård och bygga en ny station vid Slakthusområdet. Stationen Gullmarsplan ska också få en uppgång mot det nya kontorsområdet vid Fredriksdal i höjd med rondellen som vetter mot Skansbron. 
Stockholm New Creative Business Space som området kallas av Skanska får totalt 80 000 km2 ny kontorsyta och tillsammans med bussdepån utgör platsen därmed ett potentiellt underlag för en tunnelbaneuppgång. Där kommer spåret att ligga 45 meter under marken och vid stationens norra sida, vid bussterminalen, omkring 70 meter under mark. Det är ändå en bit kvar till Sofia som kommer att ligga hela 100 meter ner i berget!
Hur stationsförslaget vid Slakthusområdet blir en realitet eller inte beror på hur mycket Stockholms stad vill utveckla området men mycket talar om att spåret kommer att grävas under mark! 
Här nedan en karta över det tilltänkta planförslaget och den röda ringen pekar på var t-stationsuppgången i Fredriksdal kommer att ligga:

Bild: SL


Bild: Sauerbruch Hutton


Oscar Freyre
2015-11-08

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...