söndag 14 februari 2016

Kortare bygg- och planprocess

Avskaffandet av Länsstyrelsen kan faktiskt bli en höjdare för stadens utveckling!

...och det har inte Svd förstått!

Det finns tjänstemän som missbrukar sin maktställning genom att helt ignorera de behov som finns i dagens stadsutvecklingsdebatt. I februari skall regeringens proposition om avskaffandet av Länsstyrelsens roll som remissinstans beslutas. Detta som en konsekvens av myndighetens tjänstemannamissbruk när det gäller att bygga bostäder för den akuta bostadskrisen som råder i landet. Stockholms handelskammare har varnat för att bostadsbristen i Stockholm hindrar tillväxten och stoppar arbetstillfällen. Av 600 företag uppgav hälften att bristen på bostäder försämrar möjligheterna till rekrytering. I bostadskön köar över 520 000 människor och politiker står maktlösa i sin iver att göra något åt den akuta bostadssituationen men Länsstyrelsen lever gärna upp till sitt yrke som utvecklingskloss och bromsar intentionerna! 


Trots fakta som bromskloss finns dagstidningar som varnar för ett avskaffande genom skrämselpropaganda där man påstår att överklaganden kommer ta än längre tid. Rent juridiskt påstår man att Länsstyrelsens roll i fråga om infrastrukturella projekt inte kommer att behandlas på samma sätt som Mark- och miljödomstolen lär göra. De ifrågasätter alltså domstolens kompetens i dessa frågor och det gör journalistiken föga trovärdigt. Snarare rör det sig om ett slag i luften! Låt mig ta ett nyligen inkommet exempel som visar på det korrekta med ett avskaffande:

Vision för västra Valhallavägen. Bild: Utopia och Sweco 

Vid västra Valhallavägen fanns det en byggplan om 800 nya bostäder men Länsstyrelsen stoppade planerna med motiveringen att trafiken är fortsatt mycket hög och har för höga partikelhalter och därmed farlig för de nya bosättarna. De vill vänta till 2023 med vidareplanering av bostadsprojektet då de tror att "den svenska fordonsparken har bytt upp sig till elbilar"! Notera att det ännu inte finns en lag som hindrar bensindrivna fordon utan lagen om utsläpp skall skärpas då. Hornsgatans partikelhalter är nästan dubbelt så höga men där finns det inga krav just nu. Att en 5 kilometer lång tunnel som kostat ett antal miljarder kronor att bygga och var ämnat att avlasta bland annat Valhallavägen inte motsvarar sitt syfte var något Länsstyrelsen förbisåg totalt!  Här fokuserar myndigheten på det banala incitament som en miljöbalk informerar om hur partikelhalter kan åstadkomma hälsorisker för oss trots att det finns gator med mycket högre skadliga partikelhalter än Valhallavägen. Istället för att granska varför Norra länkens syfte havererade och se över hur man borde få ner partikelhalterna ger de sig på en rådgivande miljöinformation som utfall för att stoppa nya bostäder! Är det här att kalla infrastrukturell kompetens? Detta är inget annat än myndighetsmissbruk och borde ha stoppats för länge sen! 

Myndighetens mest effektiva verktyg är dock Riksintressen, något jag har skrivit om i en tidigare artikel, och denna påfund använder de när det inte finns annat destruktivt att tillgå. Om politiker och deras visioner att få bukt på bostadskrisen skall förverkligas måste man skära ner i onödiga och kostsamma instanser. En förkortad plan- och byggprocess ger också chansen för mindre byggbolag att ha råd att hålla sig kvar i sina byggplaner och på detta sätt möjligtvis få ner byggkostnaderna en aning!
Bort med Länsstyrelsen och utveckla staden NU!

Oscar Freyre
2016-02-14    
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...