söndag 8 maj 2016

Flemingsbergsdalen

Flemingsberg byggs om från förort till stad!
Välkommen till Flemingsbergsdalen anno 2030

Flemingsberg (Huddinge) upphöjs från förort till regional stadskärna då området vid pendeltågsstationen ska bebyggas ordentligt! 
Förutom ett nytt resecentrum planeras det för upp till 7000 nya bostäder och 20 000 arbetsplatser till år 2030.  I år påbörjas det 1300 nya bostäder i Huddinge och i Flemingsberg har Skanska redan påbörjat bygget av 200 nya hyresbostäder och därefter tillkommer 800 studentbostäder. Huddinge leder just nu för övrigt uppbyggandet av studentbostäder i länet. Planen med resecentrum är att det ska bli ett infrastrukturellt nav för Södertörn med station för höghastighetståg och förbindelse till spårväg mot både Kungens kurva och Haninge centrum. 
I Flemingsberg finns det idag Karolinska Universitetssjukhus som etablerade sig redan på 70-talet, Södertörns högskola, Polishögskola, Röda korset och Södertörns tingsrätt men man ska också göra plats för KTH´s campusfilial. Idag bor det cirka 15 000 invånare i området och till år 2050 räknar man med över 50 000 invånare (halva Södermalm)!Bild: ON Arkitekter


Kartorna visar Flemingsbergs strategiska läge och hur det knyter samman den yttre infrastrukturella ringleden för Storstockholm


Övergripande illustrationsbild från Södra Sidan (Direktpress) Tyvärr något suddigt!

Så här ser området ut idag:


Det är bra att man gör denna stora satsning för Södertörn som med sina kommuner och stadsdelar utgör den mindre utvecklade delen av Storstockholm. Min önskan är dock att man kunde ta i lite mer och passa på att bygga tätare och betydligt högre när området ändå ligger så långt utanför Swedavias överdrivna flygsäkerhetszoner!

Oscar Freyre
2016-05-06

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...