torsdag 2 juni 2016

Sprawl-mentality från Handelskammaren

"Sprawl-mentality" 
Nytt förslag från Stockholms handelskammare 2016
"100 000 nya bostäder kan tillkomma vid fyrspår mellan Stockholm och Uppsala"
Bild: Stockholms handelskammare

Stockholms handelskammare kom ut med ett förslag om utökad spårkapacitet mellan Stockholm och Uppsala och att detta skulle ge fyra nya städer och 100 000 nya bostäder! Detta om nya spår mellan Märsta och Uppsala tillkommer och att utöka spårkapaciteten med Stockholm till år 2025. Handelskammaren fokuserar på att lösningen i bostadsbristen ligger på att bygga mellan dessa två städer och ha Arlanda som det nya navet i det utglesade storstadsregionen. 
Det man helt bortser här är att det dels tillkommer en miljon nya arbetspendlare, att de flesta människor vill bo nära stadskärnan och att den gigantiska satsningen nonchalerar Södertörn helt och hållet! Norrort behöver inte kompenseras, det sköter sig själv med naturlig expansion och det tack vare Arlanda. Söderort däremot saknar en sådan stor infrastrukturellt nav och det hämmar den naturliga utvecklingen om man inte gör något politiskt åt saken!

Fler puttinuttiga sovstäder med villor, radhus och låga bostadshus flera mil från närmsta stadskärna är inget modernt stadsutveckling! 
Bild: Stockholms handelskammare

Stockholms handelskammare har konstant motsatt sig en flytt av Bromma flygplats då de tror att flygplatsen är viktigare än vad den egentligen är. Dock skulle jag helst se att de omvärderar sin ståndpunkt och att deras storstilade förslag koncentreras på en urbant utveckling i närförorterna eller Gärdet eller både och. Varför inte på en ny flygplats i Södertörn istället? Arbetspendlingen mellan Söderort och Norrort löses inte av att man lägger all krut enbart i Norrort, eller har jag missat något? Kanske det skulle räcka med snabbtåg Stockholm-Arlanda-Uppsala? 
Att bygga bilberoende radhusstäder perifert, isolerade enklaver långt från riktiga stadskärnor, såsom man planerade för bilens bästa på 50-talet är inget man strävar efter 2016!


Oscar Freyre
2016-06-02  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...