fredag 23 december 2022

Stadsutvecklingens dubbelmoral

 Kulturhistoria går att köpa!

Den svenska stadsutvecklingens dubbelmoral!

Som alla känner till så finns det i planprocessen något som kallas för "kulturhistoriskt värdefullt område". Ett abstrakt uttryck som härleder till att ett gammalt byggnadsverk är mer värdefullt än nytt och att historiska stadsdelar, oavsett avsikt för byggnaderna, bör bevaras med hänsyn till att de en gång byggdes under en "unik" historisk period. Vad är historisk? Är historia något som bara kunnat skapats före vår levnadstid? Är vår tid på jorden just nu inte värd att bevara? Är vår tid något "icke unikt"? 

I Telefonplan finns LM-staden och den gamla LM Ericssonfabriken som myndigheterna anser härrör från en unik tid i mänsklighetens historia och är därmed kulturhistoriskt värdefull ur en bevarandeaspekt. Det är så unikt att byggnaderna inte får förstöras med nya i dess närhet! 
Det som planeras i dess omedelbara närhet heter Centrala Telefonplan och är ett kraftigt nedbantat byggprojekt eftersom föregångaren ansågs vara alldeles för hög och avskyvärd för det kulturhistorisk värdefulla området. Detta projekt i sig har faktiskt redan en historia som sträcker sig 15 år i tiden då den första versionen av Tellus tower publicerades i media. Behovet av mindre lägenheter för generationen som studerat klart, fått sina första jobb och vill flytta hemifrån var stort och är fortfarande stort idag och därmed var Tellus tower, senare Tellus towers, perfekt! 
Men enligt myndigheter och politiker, vägde det kulturhistoriska perspektivet här mer än att ge denna generation en chans att hitta eget boende och därför lades projektet ned. Nu har det kommit upp i en ny skepnad som även inkluderar en levande gatuplanstruktur och som spränger bort barriären som tunnelbanan utgjorde för stadsdelen. Höjden har sänkts kraftigt men kritiken har ändå hållit sig till att de är fortfarande för höga och att det påverkar det kulturhistoriskt värdefulla området som fabriksstaden utgör. Ungdomars behov är inget kulturhistoriskt värdefull värdegrund att bry sig om eftersom de inte gjort historia än! 

Nu jämför jag denna problematik inom den svenska självplågande stadsutvecklingsprocessen genom en annan artikel i samma nummer av tidningen. En vacker 20-tals villa i Mälarhöjden som hotas av rivning för att ge plats åt en fastighet med tio lägenheter. Trots att villan är äldre än LM Ericssonfabriken verkar den värdefulla kulturhistoriska aspekten inte gälla alls här? Villan ligger bland andra villor från samma period men även från äldre epoker och som tillsammans bildar en av stadens allra äldsta och mest attraktiva villaförort. Villan är i bra skick, till skillnad från många fastigheter från samma period i innerstaden, men anses ändå kunna säljas för att uppföra ett nytt och större byggnadsverk. Hade den varit i dålig skick skulle man förstå affären eftersom det inte är värt att renovera i det här landet.   
Att det är lönsamt att köpa loss en stor och vacker villa i ett attraktivt villaområde inte långt från storstadens centrum och riva beror just på att det ringa bostadsbyggandet ger upphov till hiskeliga bostadspriser.  

Så länge som förändringsrädda människor får uppbackning av konservativa myndigheter och lokal media kommer denna dubbelmoral i den svenska stadsutvecklingen att fortsätta! Hur länge beror på hur mycket stadens attraktionskraft håller. 
Om nyutexaminerade men historielösa ungdomar hålls ute från bostadsmarknaden och folk tycker det är fult med behovet av nya bostäder, då de själva har tak över huvudet, så tappar staden attraktivitet. När det sker i en allt snabbare takt tappar staden sin kompetens till andra städer och stagnation inträffar Detta om inte annat är en solklar historisk vändpunkt i vår stadsutveckling, kanske blir det till och med en kulturhistorisk värdefull vändpunkt? Vem vet?
Tills dess önskar jag er läsare en riktig God Jul och ett Gott Nytt 2023!
På återseende nästa år!

Oscar Freyre
Dec 2022

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...