söndag 12 januari 2014

Dags att bryta med enformigheten

Stockholmsfyren ritad av Rosenbergs arkitekter är ett "undantag" i Stockholms arkitekturdebatt!

2014-01-12: Stockholm är inte känt för sin arkitektur då det finns inget här internationellt sett som sticker ut eller är banbrytande. Globen räknas som det mest vågade projektet sedan Stadshuset och Kungstornen byggdes och det är tack vare att Sverige hör till världens främsta ishokeynationer. Snarare är det så att staden har varit mer fokuserad på att bygga lagom och försiktigt och det har därför varit stiltje i arkitekturutvecklingen. Dock är det inte för att arkitekterna själva saknar vågade förslag, tvärtom finns det mycket intressant som också internationellt kan få uppmärksamhet! Nej, det är den politiska viljan som låser sig i gamla ideal från Klararivningarna samt förändringsskräcken som råder hos framför allt den äldre befolkningen. Man är rädd för stora protester som kan leda till större opinion som kan vända valutgångar. De flesta partier har dock nu en större samarbetsvilja när det gäller att se på bostadsproblematiken och stadsutvecklingen i stort men samtliga tror att motsättningarna är större än vad de egentligen är. Nu har de lärt sig att det handlar om en och samma klick människor som figurerar starkt i medias kanaler eftersom de i sin tur också fastnat i gamla attityder och ideal. Medieutbudet kör på den gamla devisen att lyssna på den lilla människan som kämpar mot det stora statsapparaten och därför har dessa bevarelseivrare utnyttjat detta för att få en alltför stor plats i media.  Att lyssna på en person som exempelvis inte vill att Gasklockan skall rivas för att ge plats åt nya bostäder enbart därför att denne vant sig att ha sett den under större delen av sitt liv är stickande i en bostadslös ögon. Det är inget annat än en egocentriskt inställning och det enda dessa konservativa människor bidragit samhället med är att de ökat byggkostnaderna. Detta fenomen håller på att gå till den botten av människosyn den tillhör och till och med gett plats för en stark reaktion åt andra hållet!

  Liljeholmskajen är ett annat "undantag" då Stadsbyggnadsnämnden höjde våningsantalet från originalframställningen! Var detta ett trendbrott i sättet att se på utformningen av ny bebyggelse?

Nu när politikerna börjar på att kunna hantera denna idealproblematik stöter de på ett par "nygamla" hinder. Finansiella problem är faktiskt de största bromsklossarna men detta beror inte på att det finns för lite ekonomiskt underlag, en sådan viktig och industriell stad som Stockholm är för sin region finns det stora resurser att tillgå. Bromsklossen handlar om gamla lagar och den dåliga konkurrensen inom byggsektorn! Politikerna i stadsfullmäktige behöver en arkitekturstrategi som möjliggör lättnader för höga och banbrytande byggnader annars kommer de höga kvalitetskraven, bullernormer och byggbolagens lönsamhetskrav att bryta sönder viljan till stadens utveckling och tillväxt. Man måste helt enkelt bryta gamla invanda vanor för att se fram mot nya utmaningar. Man måste ändra på ineffektiva byggnormer, parkeringsnormer och andra förlegade riktlinjer som kommer från tider då man såg bilen och stora sovstäder som lösningen på framtidsstaden. Man måste också låta nya byggbolag få vara med att skapa framtidens Stockholm för det är endast på så vis som kostnader och utseende faller i den form och den takt vi stadsbor vill ha!
Wingårdhs Aula Medica vid Nya Karolinska sjukhuset är definitivt ett undantag i Stockholms nya arkitektur. I mitt tycke det mest intressanta bygget på flera decennier! 

Oscar Freyre

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...