lördag 11 juni 2016

Ny bromskloss Stadsbyggnadskontoret

Staden har fått en ny
bromskloss:
Stadsbyggnadskontoret (SBK)
Östra entrén i Stadshagen är för hög och för ful enligt SBK. Bild: Utopia

Sedan det blev känt att länsstyrelsen skulle petas som remissinstans i detaljplaner och bygglov har Stadsbyggnadskontoret agerat allt mer aggressivt i sina yttranden av nya byggplaner. Deras image om att lösa bostadsbristen är bara en kuliss för en ny strategi i myndighetsterror. I själva verket har de tagit sig an som de nya bromsklossarna i stadsutvecklingen och lägger sig i allt från höjd till utseende som om de gick i Stadsmuseets ärenden om bevarandet av staden!
Att en sådan, för stadsutvecklingen, viktig myndighet beter sig på det viset är kontraproduktivt för Stockholms tillväxt och utveckling!
Länsstyrelsen stoppade som bekant ett flertal planer för studentboende med hänvisning till att "studenter kommer ändå att bo länge i dessa bostäder". Ett annat fall låg studentboendet för nära Nationalstadsparken och skulle därmed störa djur och växter där! 
Eller som i fallet med Marievik där myndigheten tyckte att skuggan av husen skulle störa de badande i Tantobadet.....
Listan kan göras lång men sedan SBK ratade planerna av bland andra Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden, Osthuset i Gubbängen och nu senast Stadshagen med liknande argument har planprocessen inte kommit ett steg närmare en förkortning! Guiness rekordboks artikel om Stockholms bostadskö lär sprida sig och de snart 700 000 bostadssökande får finna sig i vårt tröga och nonchalanta byråkrati länge till helt enkelt!

Nedan bland de många fall finns dessa:

SBK om "Osthuset": passar inte in!  

SBK om Studentskrapan vid Körsbärsvägen: passar inte in och för hög!

SBK om Bolinders plan: passar inte in och för ful!

Även om man nu skulle godkänna en plan som gått från instans till instans och tagit 10 år av funderingar så finns två domstolar att nästla sig igenom: Mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen! Vad de godkänner är mer eller mindre godtyckligt men nämndemännen har absolut ingen brådska. Gasklockan och Norra tornen väntar fortfarande, sedan 2014, på sina svar från denna maktfullkomliga instans.
Skolan vid Trekanten är ett utmärkt exempel på vad dessa domstolar kan göra för staden. Sedan några personer och Naturskyddsföreningen överklagade gick Mark- och miljööverdomstolen på deras linje, så lätt är det att stoppa byggen här i Sverige.
Byggnadsnämnden är en annan kommunal myndighet som hanterar bygglov, bygganmälan och detaljplaner med enkelt förfarande. 
I Stockholms kommun kallas den Stadsbyggnadsnämnden och skall alltså icke att förväxlas med Stadsbyggnadskontoret som har den formella makten!


Oscar Freyre
2016-06-11

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...